Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego : praktyczny komentarz / Ewa Bończak-Kucharczyk. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Postępowanie wieczystoksięgowe / Piotr Mysiak. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Kodeks cywilny i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Zbigniewa Radwańskiego oraz z indeksem rzeczowym. Edition: Wyd. 21, stan prawny: styczeń 2004 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Other title: KC Kodeks cywilny.Availability: Copies available for loan: [M-085995] (1).
Obrót prawny nieruchomościami / Agnieszka Maziarz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane : komentarz / aut. Izabela Heropolitańska [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym : pytania i odpowiedzi / Helena Ciepła, Zofia Pawelczyk. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Prawo o notariacie. Kodeks etyki zawodowej notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe / wybór i opracowanie Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko. Edition: 2 wyd., stan prawny na 1 grudnia 2015 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie po 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Hipoteka bankowa w praktyce sądów wieczystoksięgowych / Katarzyna Hryćków. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Wnioski o wpis do księgi wieczystej formułowane przez notariuszy w ich aktach notarialnych / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Wnioskodawca i uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2008 r., III CZP 17/08 / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Problematyka łączenia kilku nieruchomości w jednej księdze wieczystej - z perspektywy pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych oraz praw i roszczeń osobistych / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Przestroga dla sądów wieczystoksięgowych - na tle błędnej wykładni Sądu Najwyższego / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Rozważania nad art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami / Monika Drela. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Akt notarialny ustanowienia hipoteki pod rządem znowelizowanej ustawy o księgach wieczystych i hipotece / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
O chybionej nowelizacji art. 36 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece - w kwestii obciążenia notariuszy obowiązkiem zawiadomienia sądu wieczystoksięgowego o zmianie stanu prawnego nieruchomości uwag kilka / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2013 r., III CZP 8/13 / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
X Ogólnopolska Konferencja "Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej", Warszawa, 20-21 października 2011 r. / Maria Kaczorowska. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
O ujawnieniu w księdze wieczystej roszczeń wynikających z umowy deweloperskiej : kilka uwag wstępnych / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-

Powered by Koha