Your search returned 80 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Gospodarka światowa w dobie globalizacji / red. nauk. Marcin Lasoń. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-079832] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Antropologia władzy : między Traktatem Lizbońskim a kryzysem / Jadwiga Staniszkis. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Światowy kryzys finansowy : przyczyny i skutki / red. nauk. Paweł Bożyk. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094369] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Globalna gospodarka i globalny kryzys / Tadeusz Teofil Kaczmarek. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060237] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Józef Misala. Publisher: Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zrozumieć kryzys finansowy : przyczyny, skutki, interpretacje / John B. Taylor ; przek. Łukasz Goczek ; [przedm. do wyd. pol. Leszek Balcerowicz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Other title: Getting off track.Availability: Copies available for loan: [M-060258] (3).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / pod red. Dariusza Fatuły ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114903] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 338] (1).
Między kryzysem a współpracą gospodarczą : przykłady wyzwań i problemów w stosunkach międzynarodowych końca pierwszej dekady XXI wieku / pod red. Marcina Lasonia. Publisher: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 2010. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-115113] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mikroekonomicznym : wybrane aspekty / pod red. Dariusza Fatuły ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114901] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 338] (1).
Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat / scientific ed. Danuta Kopycińska ; University of Szczecin. Microeconomics Department. Publisher: Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Islamskie instrumenty finansowe / Mateusz A. Bonca. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego = Public finance and financial law in the context of financial crisis in Central and Eastern Europe = Publìčnì fìnansi i fìnansove pravo Central'noï i Shìdnoï Evropi v umovah fìnansovoï krizi / red. Eugeniusz Ruśkowski, Iryna Zawerucha. Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. Other title: Public finance and financial law in the context of financial crisis in Central and Eastern Europe | Publìčnì fìnansi i fìnansove pravo Central'noï i Shìdnoï Evropi v umovah fìnansovoï krizi.Availability: Copies available for loan: [M-078164] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091883] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej Wojtyna. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy / red. naukowa Paweł Kawa. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Developmental challenges of contemporary economies : management - finance - restructuring / ed. by Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek. Publisher: Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081369] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Other title: Restructuring challenges in the face of the global economic crisis.Availability: Copies available for loan: [M-081416] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego : źródła i konsekwencje kryzysu / Anna Matysek-Jędrych (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Kapitalizm zombi : globalny kryzys i aktualność myśli Marksa / Chris Harman ; przeł. Hanna Jankowska. Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2011. Other title: Zombie capitalism.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
O co chodzi (w) Europie? / red. nauk. Wojciech Gizicki. Publisher: Lublin : Instytut Sądecko-Lubelski, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-110003] (1).
Od tragedii do farsy czyli Jak historia się powtarza / Slavoj Žižek ; przeł. Maciej Kropiwnicki, Barbara Szelewa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011. Other title: Jak historia się powtarza.Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Challenges for the contemporary enterprise under globalization / scientific ed. Ryszard Borowiecki & Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of The Cracow University of Economics. Publisher: Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-081349] (1).
Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu / red. nauk. Roman Kuźniar ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Other title: Kryzys dwa tysiące osiem a pozycja międzynarodowa Zachodu.Availability: Copies available for loan: [M-092046] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Powrót recesji : kryzys roku 2008 / Paul Krugman ; przeł. Marcin Ruszczyński. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-108184] (1).
Ostatni światowy kryzys finansowy : przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa / red. nauk. Krzysztof Piech, Kamil Wierus. Publisher: Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski. Publisher: Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwo Fachowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Finanse w dobie kryzysu / red. nauk. Marta Wiśniewska. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa : CeDeWu, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce / red. nauk. Wiesława Przybylska-Kapuścińska. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2012. Other title: Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce od A do Z..Availability: Copies available for loan: [M-085577] (1).
  Copies available for hold on place: [M-085576] (1).

Powered by Koha