Your search returned 124 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Accession negotiations : Poland on the road to the European Union / [ed. Agnieszka Biegaj]. Publisher: Warszawa : Government Plenipotentiary for Poland's Accession Negotiations to the European Union : Chancellary of the Prime Minister Republic of Poland, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-086443] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011711] (1).
Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód : Polska na tle innych krajów / Helena Tendera-Właszczuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-076187] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Instytucjonalizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Beata Chmiel. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-058432] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Dyplomacja prewencyjna Unii Europejskiej w pozimnowojennej Europie / Magdalena Alicja Macioszek. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-074713] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039706] (1).
Polska w Unii Europejskiej : jaka polityka zagraniczna? / [Jan Krzysztof Bielecki et al.]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047646] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Doing business in the United States of America : facilitating conformity assessment : guide to the mutual recognition agreement between the European Community and the United States of America / EU ; European Commission. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-022681] (1).
Managing security in Europe : the European Union and the challenge of enlargement / Franco Algieri, Josef Jannind, Dirk Rumberg (eds.). Publisher: Gütersloh : Bertelsmann Foundation, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-072342] (1).
Bezpieczeństwo europejskie : koncepcje, instytucje, implikacje dla Polski / pod red. Jacka Czaputowicza. Publisher: Warszawa : "Ararat", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075158] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Stanowisko państw członkowskich UE wobec Konferencji Międzyrządowej / [red. Ewa Sulima-Kotarska]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-074617] (1).
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE : współpraca polityczna z państwami stowarzyszonymi Europy Środkowej / Joanna Wijaszka. Edition: Dodr. 1999.Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, dr. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089411] (1).
Friends again? : EU-US relations after the crisis / Nicole Gnesotto [et al.] ; ed. by Marcin Zaborowski. Publisher: Paris : Institute for Security Studies. European Union, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082401] (2).
  Copies available for hold on place: [M-071392] (1).
Evropa : žurnal Pol'skogo Instituta Meždunarodnyh Del. Publisher: Warszawa : PISM, 2001-2009. Other title: Europa : czasopismo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.Availability: Copies available for hold on place: [CA-196] (4).
Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych : wymiar polityczny / Jakub Zajączkowski. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-009114] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej ; zespół aut. Katarzyna Żukrowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045762] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
The new global puzzle : what world for the EU in 2025 ? / directed by Nicole Gnesotto and Giovanni. Publisher: Paris : European Union Institute for Security Studies, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-086437] (2).
  Copies available for hold on place: [M-033397] (1).
Monitoring a region in crisis : the European Union in West Africa / Marie V. Gibert. Publisher: Paris : Institute for Security Studies, 2007. Other title: European Union in West Africa.Availability: Copies available for hold on place: [M-035425] (1).
External relations of the European Union : legal and constitutional foundations / Piet Eeckhout. Publisher: New York, NY : Oxford University Press, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-109825] (1).
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Ryszard Zięba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-092586] (6).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych / pod red. Bogusławy Bednarczyk i Marcina Lasonia. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-092040] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 327(4/9)] (1).
Die Huckepack-Strategie : Europa muss die USA einspannen / ein Standpunkt von Stephan Bierling ; [Herausgegeben von Roger de Weck]. Publisher: Hamburg : Edition Körber-Stiftung, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-044404] (1).
Auf dem Weg zu einem neuen Europa : Herausforderungen und Antworten / Werner Link. Publisher: Baden-Baden : Nomos, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-044721] (1).
Europe - the global challanges / eds.: Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski ; Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University. Publisher: Nowy Sącz : WSB-NLU, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-093015] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043953] (1).
Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : aspekty prawne i polityczne / Jacek Barcik. Publisher: Bydgoszcz ; Katowice : Branta, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Wybrane aspekty polityki Izraela, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec Palestyńskiej Władzy Narodowej : 2000-2007 / Krzysztof Bojko, Magdalena Góra. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-093171] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Niecierpliwość świata : uwagi o polityce międzynarodowej czasu globalizacji / Piotr A. Świtalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
50 years of EU in the world : the European Union as a global actor / ed. by Tadeusz Kołodziej. Publisher: Warsaw : Oficyna Wydawnicza WSM, 2008. Other title: Fifty years.Availability: Copies available for loan: [M-025558] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Kościół wobec integracji europejskiej / red. Jan Grosfeld ; Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Societas, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089114] (1).
Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej / Łukasz Bartkowiak. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-098143] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Operacje reagowania kryzysowego / Bogdan Panek. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057702] (5).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej / Paweł Janusz Borkowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054449] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).

Powered by Koha