Your search returned 19 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Cele polityki regionalnej Unii Europejskiej : podstawowe informacje / [oprac.: Jolanta Kryspin, Florence Robert ; Polska Agencja Rozwoju Regionalnego PARR]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089196] (1).
Europa jako imperium : nowe spojrzenie na Unię Europejską / Jan Zielonka ; przekł. Anna i Jacek Maziarscy. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-045795] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101677] (1).
Bariery rozwoju na progu XXI wieku : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wallasa. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych / pod red. Jacka Knopka. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-092061] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Europa an der Schwelle zum 21. Jahrhundert : Reform und Zukunft der Europäischen Union / Hrsg. in Zusammenarbeit mit dem Institut für Europäische Politik ; eingeleitet von Barbara Lippert ; mit Modell-Lerneinheiten von Peter Becker [et al.]. Publisher: Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-061355] (1).
Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu oraz kształtowania się nowego ładu międzynarodowego / pod red. Józefa M. Fiszera i Mikołaja J. Tomaszyka. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-108116] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Między polityką a rynkiem : kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów / red. nauk. Tomasz Grzegorz Grosse. Publisher: Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony / Anna Pudło. Edition: Stan prawny na 31 sierpnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-096820] (2).
  Copies available for reference: [CZ 328] (1).
The borders and limits of European integration / Leszek Jesień (ed.). Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera : Ośrodek Myśli Politycznej, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-098100] (1).
Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego : uwarunkowania - realizacja - wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku / red. nauk. Włodzimierz Fehler, Karina Paulina Marczuk. Publisher: Warszawa : Difin SA, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099334] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej : czynniki konkurencyjności / red. nauk. Eufemia Teichmann. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. Other title: Eastern borderland of enlarged European Union : competitiveness factors.Availability: Copies available for hold on place: [M-103652] (1).
Les démocraties européennes : institutions, élections et partis politiques / sous la direction de Nathalie Brack, Jean-Michel de Waele et Jean-Benoît Pilet. Edition: 3e éd.Publisher: Paris : Armand Colin, cop. 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Unia Europejska wobec Azji Centralnej : uwarunkowania regionalne i międzynarodowe / redakcja naukowa Radosław Fiedler, Tadeusz Wallas. Publisher: Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2016. Other title: Azja Centralna.Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej w dobie wstrząsów i przemian Europy Wschodniej / Tomasz Stępniewski. Source: Studia Europejskie Warszawa : Centrum Europejskie UW, 1997-Other title: Eastern Partnership of the European Union in the period of turmoil and transformations in Eastern Europe.
Rosjanie czują się zagrożeni tym, że nie mogą nas zaatakować / z doc. dr. Zbigniewem Cesarzem, politologiem, o konfikcie na Kaukzie, groźbie III wojny światowej, odbudowie imperium rosyjskiego i teorii dwu fortepianów rozmawia Stanisław Lejda. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-
Zasadnicze atrybuty polityki rozwojowej Unii Europejskiej / Katarzyna Kołodziejczyk. Source: Stosunki Międzynarodowe Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1982-Other title: Fundamental attributes of EU development policy.
Polityki europejskie w dobie kryzysu / redakcja naukowa Tomasz Grzegorz Grosse. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
ENP in the context of the EU's external policy framework : a critical examination of the ENP's outcomes and prospects / Joanna Kwiecień. Source: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Lublin : IEŚW, 2003-Source: European neighbourhood policy : FDI, democratizaction, prospects Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2016
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / redakcja naukowa Helena Tendera-Właszczuk, Rafał Prostak. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).

Powered by Koha