Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Sądownictwo konstytucyjne : ochrona konstytucyjności prawa w Polsce / Bogumił Szmulik. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądownictwo konstytucyjne / Eugeniusz Zwierzchowski. Publisher: Białystok : Temida 2, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-086881] (1).
Sądownictwo konstytucyjne w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Litewskiej : konferencja polsko-litewska : Wigry 22-24 maja 1995 r. / [aut. Zdzisław Czeszejko-Sochacki et al.]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-075091] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068645] (1).
Abstrakcyjna i indywidualna kontrola normy prawnej - konferencja Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej i Trybunału Konstytucyjnego, Polana Zagorzelisko k/Zakopanego, 22-25 stycznia 1996 roku : materiały / [red. Ludmiła Wołyńska]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075093] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068759] (1).
Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego / Andrzej Kabat. Publisher: Białystok : BWP "Iustitia", 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Verfassungsgerichtsbarkeit in Polen. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075092] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011889] (1).
Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją / red. nauk. Eugeniusz Zwierzchowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-049883] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności : (wybrane problemy) / Piotr Tuleja. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Other title: Stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w świetle zasady jej nadrzędności.Availability: Copies available for loan: [M-041308] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2002 r. Publisher: Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-057844] (1).
  Copies available for hold on place: [M-031619] (1).
Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP / Leonard Etel, Cezary Kosikowski, Eugeniusz Ruśkowski ; pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego. Edition: Stan prawny na 1 października 2006r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-103865] (1).
Bezprawie legislacyjne / Leszek Bosek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-010070] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 14 marca 2001 roku / [red. Donata Trapkowska]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-075087] (1).
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 19 marca 2002 roku / [red. Donata Trapkowska]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-075086] (1).
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 8 kwietnia 2003 roku. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-075085] (1).
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 21 kwietnia 2005 roku / [red. Biblioteka Trybunału Konstytucyjnego]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-075084] (1).
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 22 marca 2000 roku / [red. Donata Trapkowska]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-075007] (1).
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 3 kwietnia 2007 roku / [red. Biblioteka Trybunału Konstytucyjnego]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-075006] (1).
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 5 kwietnia 2006 roku / [red. Biblioteka Trybunału Konstytucyjnego]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-075005] (1).
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego 10 marca 1999 roku / [red. Donata Trapkowska]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-043565] (1).
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 29 marca 2004 roku. O tak zwanych wyrokach interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego. Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / [red. Biblioteka Trybunału Konstytucyjnego]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-043564] (1).
Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym / Zdzisław Czeszejko-Sochacki. Publisher: Warszawa : Biuro TK, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 12 marca 2008 roku / [red. Biblioteka Trybunału Konstytucyjnego]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-000438] (1).
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2007 r. Publisher: Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-057845] (1).
Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych / Martyna B. Wilbrandt-Gotowicz. Edition: Stan prawny na 30 listopada 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064255] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2009 r. Publisher: Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-097423] (2).
Między policentrycznością a fragmentaryzacją : wpływ Trybunału Konstytucyjnego na polski porządek prawny / Tomasz Stawecki, Wiesław Staśkiewicz, Jan Winczorek. Publisher: Warszawa : [s.n.], 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Dostosowanie prawa do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku : metody, procedury, praktyka / Marzena Laskowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2011 r. Publisher: Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-100920] (1).
Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej : sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie / Aleksander Stępkowski. Publisher: Warszawa : Liber, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądownictwo konstytucyjne w Polsce : wybrane zagadnienia / Krzysztof Wojtyczek. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-089917] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).

Powered by Koha