Your search returned 73 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta / Ryszard Szostak ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065829] (1).
Ruch konsumentów / Aldona Jawłowska. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-021779] (1).
Verbraucherschutz / von Eike von Hippel. Publisher: Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1974. Availability: Copies available for loan: [MA-002111] (1).
Polityka konsumencka w Polsce jako niezbędny warunek dostosowań do Wspólnot Europejskich / Jerzy Niepokulczycki, Władysława Zborowska ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-044944] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065929] (1).
Europejskie prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. Edition: [Stan prawny na 30 listopada 2003 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta / pod red. Cezarego Banasińskiego ; aut. oprac. są: Cezary Banasiński [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r.Publisher: Warszawa : Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Consumer interest : dimensions and policy implications / J.D. Forbes. Publisher: London ; New York : Croom Helm, cop. 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-017206] (1).
Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich / red. Ewa Łętowska, Konrad Osajda ; wprow. Ewa Łętowska, Agnieszka Świstak ; wybór i tł. orzeczeń Patrycja Borawska [et al.]. Edition: 2. wyd. uaktualnione.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Consumer policy strategy : 2002-2006 : Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (COM (2002) 208 final) / EU, European Commission. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the Communities, 2002. Other title: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (COM (2002) 208 final).Availability: Copies available for loan: [M-035451] (2).
  Copies available for hold on place: [M-024561] (1).
Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie / pod red. Ewy Nowińskiej i Piotra Cybuli. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-041354] (5).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
  Checked out (1).
Poradnik konsumenta : [rękojmia za wady fizyczne, gwarancja jakości, odpowiedzialność za produkt, ochrona konsumenta] / Bogusława Gnela. Edition: Stan prawny na dzień 30 kwietnia 1997 r.Publisher: Kraków : Wydaw. "Aranea", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-016370] (3).
  Copies available for hold on place: [M-016371] (1).
Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kieżel. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim / Marlena Pecyna. Edition: Stan prawny na 16 grudnia 2002 r.Publisher: Kraków : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-041313] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
  Checked out (1).
Extraordinary guarantees : a new way to build quality throughout your company & ensure satisfaction for your customers / Christopher W. L. Hart. Publisher: New York [etc.] : AMACON American Management Association, cop. 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-041747] (1).
Grundstrukturen des nationalen und europäischen Verbaruchervertragsrechts : insbesondere zur Reichweite eurpäischer Auslegung / Bettina Heiderhoff. Publisher: München : Sellier - European Law Publishers, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-063172] (1).
Internationales Konsumvertragsrecht : Grundbegriffe, Zuständigkeit, Anerkennung und Volstreckung sowie anwendbares Recht (LugÜ, EVÜ, EGBGB) / von Urs M. Weber-Stecher. Publisher: Zürich : Schulthess Polygraphischer Verlag, cop. 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-063526] (1).
Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej : materiał z seminarium "Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej", zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi i Centre des Etudes Européennes w Strasbourgu w dniach 22-23 kwietnia 1997 roku w Łodzi / red. nauk. Marcin Fryźlewicz ; [tł. Ewa Miszczak]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Arkadiusz Michalak. Edition: Stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-076020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Ochrona konsumenta usług finansowych : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława Gnela. Edition: Stan prawny na 15 grudnia 2006 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076047] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej : dyrektywa 2005/29/WE / Robert Stefanicki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078568] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-051466] (1).
Prawo cywilne USA / Mirosław Nesterowicz. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-052340] (1).
Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone : komentarz / Monika Rejdak. Edition: Stan prawny: listopad 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej / Przemysław Mikłaszewicz. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Społeczna odpowiedzialność banków : miedzy ochroną konsumenta a osłoną socjalną / Włodzimierz Szpringer. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
  Checked out (1).
Konsument a reklama : studium cywilnoprawne / Agnieszka Malarewicz. Edition: Stan prawny na 31 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091070] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (2).
Klauzule abuzywne - zastosowanie przepisów Dyrektywy 93/13 w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Anglia, Francja, Czechy, Słowacja, Węgry) : [ekspertyza] / Maciej Skory ; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Publisher: Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-063566] (1).
Konsument i jego zachowania na rynku europejskim / red. nauk. Ewa Kieżel ; aut. Aleksandra Burgiel [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-082021] (1).
  Copies available for reference: [CZ 366] (1).
Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet / Agata Jaroszek. Edition: Stan prawny na dzień 14 lipca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108392] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Konkurencja a własność intelektualna / red. tomu Jakub Kępiński, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Rafał Sikorski ; aut. Monika Górska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).

Powered by Koha