Your search returned 75 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rozmiary przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów / Piotr Tamowicz, Przemysław Rot. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-099658] (1).
Benchmarking enterprise policy : results from the 2004 scoreboard / European Commission. Directorate-General for Enterprise. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-022603] (1).
Wybrane aspekty konkurencyjności europejskiej : stan debaty / oprac. zostało przygot. przez zespół w składzie Maciej Duszczyk (rozdz. IV, red.) [et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-077590] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Konkurencyjność technologiczna małych i średnich przedsiębiorstw z trzech działów przemysłu przetwórczego : mocne i słabe strony w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / [aut. Michał Górzyński, Richard Woodward]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-028660] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej : wyniki badania ankietowego / Danuta Kołodziejczyk, Małgorzata Pawłowska. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym / pod red. Małgorzaty Bednarczyk ; [aut. Małgorzata Bednarczyk et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Development, competitiveness and practice of economic policy / ed. by Eliza Frejtag-Mika. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-072440] (1).
Region Morza Bałtyckiego i Białoruś - czynniki konkurencyjności / red. nauk. Eufemia Teichmann ; tłumaczenia Jolanta Pietrasik. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. Other title: Baltic Sea region and Belarus - competitiveness factors.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo WSFiZ, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / pod red. Anny Nehring ; [aut. Katarzyna Kotulska et. al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk. Publisher: Warszawa : Difin, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-051373] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bogdanienki, Marcina Kuzela, Iwony Sobczak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058698] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria Sierpińska, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-081363] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione / ed. by Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Publisher: Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. Other title: Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki / oprac. i red. nauk.: Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Other title: Restructuring potential under globalization and new economy conditions.Availability: Copies available for loan: [M-081415] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114998] (1).
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki / red. nauk. Eliza Frejtag-Mika ; aut.: Eliza Frejtag-Mika [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Kooperencja przedsiębiorstw : czynniki sektorowe i korporacyjne / Joanna Cygler. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057044] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114668] (1).
Focus on human resources / ed. by Marzenna A. Weresa. Publisher: Warsaw : Warsaw School of Economics - Publishing, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-100066] (1).
Firma w otoczeniu globalnym : praca zbiorowa / pod kier. Jerzego Bogdanienki. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-057278] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej / Eugeniusz Maciej Pluciński ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : "Scholar" : Fundacja Studiów Międzynarodowych , 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe / Adam Oleksiuk. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093813] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Stefan Krajewski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-079118] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit. Publisher: Kielce : Wydaw. AŚ, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-078155] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorczość a konkurencja w regionie świętokrzyskim : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Olesińskiego. Publisher: Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, [ca 2007]. Availability: Copies available for loan: [M-066221] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114756] (1).
Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa : (synteza) / aut.: Roman Urban, Iwona Szczepaniak, Robert Mroczek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-081557] (1).
  Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Ewaluacja trafności i efektów realizacji Działania 1.2. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw : raport końcowy : Warszawa, 25.11.2009 r. / aut.: Maciej Gajewski, Jan Szczucki wraz z zespołem badawczym. Publisher: Warszawa : Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [2010]. Availability: Copies available for hold on place: [M-067024] (1).
Polska w Europie : zarys geograficzno-ekonomiczny / red. nauk. Irena Fierla. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 913(438)] (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Cz. 1 / pod red. Małgorzaty Juchniewicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Cz. 2 / pod red. Małgorzaty Juchniewicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha