Your search returned 36 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Logika walki : szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce / Janusz Reykowski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-007949] (1).
Lutte contre la prolifération des armes légères en Afrique de l'Quest : manuel de formation des forces armées et de sécurité / sous la dir. de Anatole Ayissi et Ibrahima Sall. Publisher: Genève : Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-010464] (1).
Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne : materiały z XV Ogólnopolskiej Konferencji Wykładowców Nauk Politycznych Polski Południowej - Zawoja, 17-20. 09. 1984 r. / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych ; Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-022167] (1).
Perspektywy pluralizmu w upaństwowionym społeczeństwie : ocena sytuacji na podstawie polskich kryzysów / Winicjusz Narojek. Publisher: Londyn : Aneks, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-029901] (1).
Rozwiązywanie konfliktów : teoria i praktyka / pod red. Mortona Deutscha, Petera T. Colemana ; tł.: Małgorzata Cierpisz [et al. ; red. nauk.: Anna Dyląg, Jerzy Rosiński]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. Other title: Handbook of conflict resolution.Availability: Copies available for loan: [M-048780] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
  Checked out (1).
Konflikt i społeczeństwo : z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich / Janusz Mucha. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-037248] (1).
  Copies available for hold on place: [M-036954] (1).
Pomiędzy myślą a rzeczywistością : rewolucja społeczna jako zjawisko psychologiczne / Piotr Pacewicz ; Polska Akademia Nauk. Zakład Psychologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-037709] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037708] (1).
Związki, strajki, negocjacje / Jacek Kałuszka, Piotr Szymański. Publisher: Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-080612] (1).
  Copies available for hold on place: [M-041205] (1).
Polacy '90 : konflikty i zmiana : (raport z badań empirycznych) / zespół aut. Władysław Adamski [et al.] ; [red. nauk. Władysław Adamski, Andrzej Rychard, Edmund Wnuk-Lipiński] ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN. Zespół Badań Europy Wschodniej. Publisher: Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1991. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-042678] (1).
Rozmowa czy konfrontacja? : protesty pisane, marsze i strajki w Polsce 2005-2007 / Jan Grzymski ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-098008] (1).
Konflikt społeczny i negocjacje / Andrzej Słaboń. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-112196] (1).
Narodowe i rewolucyjne / Marcin Kula. Publisher: Londyn : Aneks ; Warszawa : Biblioteka Więzi, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-092200] (2).
  Copies available for hold on place: [M-053581] (1).
Pomocy - konflikty! : koncepcje, ćwiczenia, metody praktyczne / Friedrich Glasl ; z jęz. niem. przeł. Andrzej Murzyn i Barbara Kowalewska. Edition: Wyd. 1 pol. na podstawie wyd. 5 oryg.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym / Ralf Dahrendorf ; tł. Renata Babińska. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2008. Other title: Class and class conflict in industrial society.Availability: Copies available for hold on place: [M-101544] (1).
Między ochroną przyrody a gospodarką - bliżej ochrony : konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce = Between nature protection and economy - closer to protection : Man-nature conflicts in the areas protected by law in Poland / red. Adam Hibszer, Józef Partyka ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki, Ojcowski Park Narodowy. Publisher: Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki ; Ojców ; Ojcowski Park Narodowy, 2005. Other title: Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce | Between nature protection and economy - closer to protection : Man-nature conflicts in the areas protected by law in Poland.Availability: Copies available for loan: [M-077397] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Dzień sądu czyli Jak pycha, ideologia i chciwość niszczą Amerykę / Patrick J. Buchanan ; tł. Jerzy Morka. Publisher: Sadków : Wydawnictwo "Wektory", cop. 2008. Other title: Jak pycha, ideologia i chciwość niszczą Amerykę | Dzień sądu.Availability: Copies available for loan: [M-060246] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Funkcje konfliktu społecznego / Lewis A. Coser ; przeł. Stanisław Burdziej ; [red. nauk. t. Janusz Mucha]. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066736] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108041] (1).
Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych / Henryk Białyszewski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-065862] (1).
Konflikty międzygrupowe : przejawy, źródła i metody rozwiązywania / redakcja Krystyna Skarżyńska, Urszula Jakubowska, Jacek Wasilewski. Publisher: Warszawa : Academica - Wydawnictwo SWPS, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-066894] (8).
  Copies available for hold on place: [M-112153] (1).
Lists:
O miejskiej sferze publicznej : obywatelskość i konflikty o przestrzeń / red. nauk. Marek Nowak i Przemysław Pluciński. Publisher: Kraków : Korporacja Ha!art, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-111693] (1).
Oblicza konfliktów : zbiór analiz i studia przypadków / pod red. Jarosława J. Piątka, Renaty Podgórzańskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Walka o uznanie : moralna gramatyka konfliktów społecznych / Axel Honneth ; przeł. Jakub Duraj. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-107705] (1).
Starość i młodość : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. Publisher: Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-087382] (1).
Źródła kryzysów i konfliktów : uwarunkowania stymulujące społecznie kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne. [2] / Bogusław Barnaszewski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Other title: Uwarunkowania stymulujące społecznie kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne.Availability: Copies available for hold on place: [M-087384] (1).
Źródła kryzysów i konfliktów : czynniki endogenne i egzogenne warunkujące kryzysy oraz konflikty w relacjach społecznych i politycznych współczesnego świata. [1] / Bogusław Barnaszewski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-087383] (1).
Sieci oburzenia i nadziei : ruchy społeczne w erze internetu / Manuel Castells ; tłumaczenie: Olga Siara. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-109977] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Prekariat i nowa walka klas : przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki / Jarosław Urbański. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Negocjacje - droga do paktu społecznego : doświadczenia, treść, partnerzy, formy / [redaktor naukowy: Tadeusz Kowalak]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-046029] (1).
Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście / Robert Bartłomiejski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Konflikty społeczno-ustrojowe w Chojnicach do 1772 roku / Zofia Kratochwil. Source: Rocznik Gdański : organ Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku Gdańsk : nakł. TPNiS, 1927-

Powered by Koha