Your search returned 887 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Die vierte Gewalt : Einführung in die politische Massenkommunikation / Wolfgang Bergsdorf. Publisher: Mainz : von Hase und Koehler, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003397] (1).
Język ciała : pomoc dla pracowników organów ochrony, prawa i porządku / Wadim Wołowik ; przeł. z jęz. ang. Ninel Łozowa. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 1998. Availability: Copies available for loan: [M-070235] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088951] (1).
Medien : Forum für aktuelle Probleme der Kommunikationspolitik und Medienpädagogik. Publisher: Berlin : Spiess, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003507] (1).
Politikvermittlung : Beiträge zur politischen Kommunikationskultur / Ulrich Sarcinelli (Hrsg.). Publisher: Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1987. Availability: Copies available for loan: [MA-003304] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072340] (1).
Usługi audiowizualne : (wybrane zagadnienia jednolitego rynku) : analiza zgodności prawa polskiego z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie usług audiowizualnych / red. nauk. Eugeniusz Piontek. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-065762] (1).
Udane małżeństwa / Judith S. Wallerstein, Sandra Blakeslee ; przeł. Iwona Zych. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 1997. Other title: Good marriage.Availability: Copies available for loan: [M-021758] (1).
Das Informationsverhalten der Konsumenten / Eberhard Kuhlmann. Publisher: Freiburg : Verlag Rombach Freiburg, 1970. Availability: Copies available for loan: [MA-001877] (4).
Grundlagen und Anwendungen der Informationstheorie / W. Meyer-Eppler. Edition: 2. Auflage.Publisher: Berlin : Springer-Verlag, 1969. Availability: Copies available for loan: [MA-001005] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-004292] (1).
Absatzwirtschaftliche Kommunikation / Peter Meyer-Dohm, Eberhard Kuhlmann. Publisher: Freibuer : Verlag Rombach Freiburg, 1972. Availability: Copies available for loan: [MA-001106] (6).
Bundesfernstrassengesetz / Ernst A. Marschall. Edition: 2. Auflage.Publisher: Köln : Carl Heymanns Verlag KG, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [MA-001214] (1).
Czy to małżeństwo można uratować ? / oprac. Margery D. Rosen ; z ang. przeł. Anna Minczewska-Przeczek. Publisher: Warszawa : Świat Książki -Bertelsmann Media, 1999. Other title: Can this marriage be saved?.Availability: Copies available for loan: [M-005325] (1).
Ekonomika informacji : podstawy / Józef Oleński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Rodzice i dzieci dorastające / Halina Filipczuk ; [oprac. graf. Jerzy Flisak]. Publisher: Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1987. Availability: Copies available for loan: [M-013009] (1).
Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Mirosław Kwieciński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-048178] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Życie uczuciowe : jak stworzyć udany związek? / Janet Reibstein ; z ang. przeł. Mariola Zimnicka. Publisher: Warszawa : Bertelsmann Media : "Świat Książki", 1999. Other title: Love life how to make your relationship work.Availability: Copies available for hold on place: [M-088683] (1).
Einsatz der Mensch-Maschinen-Kommunikation in der Edelstahlindustrie-Disposition von Vormaterialbeständen und Prognose der Verweilzeit : Inauguraldissertation / Michael Schröder. Publisher: [Nürnberg] : Univ., Wirtschafts- u. Sozialwiss, 1974. Availability: Copies available for loan: [MA-002359] (1).
Informacja i świat w którym żyjemy / Juliusz Lech Kulikowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [MA-005067] (1).
Literatura naukowa, uczeni, wydawcy / Czesław Dejnarowicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-018565] (1).
Książka w procesie komunikacji społecznej / Karol Głombiowski. Publisher: Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-105543] (1).
Analiza informacji w administracji i biznesie / Tomasz R. Aleksandrowicz. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-098098] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088580] (1).
Promocja sprzedaży, czyli jak sprzedać więcej / Jacek Kall. Publisher: Warszawa : Business Press, [ca 1995]. Availability: Copies available for hold on place: [M-088197] (1).
Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 1 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury ; tł. Jan Banasiak. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1998. Other title: Interpersonal practice in social work.Availability: Copies available for loan: [M-003160] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 2 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury ; tł. Jan Banasiak. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1998. Other title: Interpersonal practice in social work.Availability: Copies available for loan: [M-003158] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej / Krzysztof Łęcki, Andrzej Szóstak. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-116520] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Język w zachowaniach społecznych / Stanisław Grabias. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-012684] (1).
Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie : analiza psychologiczna / Teresa Rostowska. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-108799] (1).
Konflikty rodzice-dzieci : dramat czy szansa? / Andrzej Olubiński. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-108756] (1).
Problemy komunikacji międzykulturowej : lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka / kom. red. Barbara Z. Kielar [et al.]. Publisher: Warszawa : "Graf-Punkt", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Socjotechnika : między magią a analogią : szkice o masowej perswazji w PRL-u i III RP / Janusz Barański. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-099689] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108049] (1).
Aby osiągnąć cel, czyli Jak pisać listy, jak układać ogłoszenia i reklamy, jak prowadzić zebrania i prezentacje, jak przygotowywać raporty, jak rozmawiać przez telefon : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Sedlaka ; [il. Piotr Łopalewski]. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-007491] (1).

Powered by Koha