Your search returned 97 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Problemy komunikacji międzykulturowej : lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka / kom. red. Barbara Z. Kielar [et al.]. Publisher: Warszawa : "Graf-Punkt", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Siedem wymiarów kultury : znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej / Fons Trompenaars, Charles Hampden-Turner ; przeł. Bogumiła Nawrot. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Other title: Riding the waves of culture.Availability: Copies available for loan: [M-005729] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108715] (1).
Różnice kulturowe a zachowania w biznesie / Richard R. Gesteland ; przekład Hanna Malarecka-Simbierowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2000. Other title: Marketing, negotiating and managing across cultures.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-007371] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Flexible citizenship : the cultural logics of transnationality / Aihwa Ong. Publisher: Durham ; London : Duke University Press, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-069857] (1).
Communicative styles of Japanese and Americans : images and realities / Dean C. Barnlund. Publisher: Belmont, Calif. : Wadsworth Pub. Co., 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-015999] (1).
O dialogu cywilizacji czyli O potrzebie akceptowania innych / Milad Hanna ; wybór i tł. Jerzy Zdanowski ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN. Publisher: Warszawa : ASKON, 2004. Other title: Kubul al-achar, | Seven pillars of the Egyptian civilization.Availability: Copies available for loan: [M-068174] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101413] (1).
Managing networks in international business / ed. by Mats Forsgren and Jan Johanson. Publisher: Philadelphia [etc.] : Gordon and Breach Science Publishers, cop. 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-017649] (1).
Making sense of managing culture / David Cray and Geoff Mallory. Publisher: London : International Thomson Business Press, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-019464] (1).
Globalizacja a spotkanie kultur / Wojciech J. Cynarski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085165] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101579] (1).
Filozofie dialogu w konfrontacjach kultur / red. nauk.: Stanisław Tokarski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-038584] (4).
  Copies available for hold on place: [M-074474] (1).
Intercultural dialogue, Brussels, 20 and 21 March 2002 = Dialogue interculturel, Bruxelles, 20 et 21 mars 2002 / European Commission. Directorate-General for Education and Culture ; Jean Monnet Project. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. Other title: Dialogue interculturel, Bruxelles, 20 et 21 mars 2002.Availability: Copies available for hold on place: [M-022741] (1).
Stosunki międzykulturowe : zarys problematyki / Tadeusz Paleczny. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2005. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-109855] (42).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.7] (1).
Multicultural education in the unifying Europe / [red.] Anna Kozłowska. Publisher: Częstochowa : Wydaw. WSP, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-086077] (1).
  Copies available for hold on place: [M-029320] (1).
Islam a globalizacja / Anna Mrozek-Dumanowska, Jerzy Zdanowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ASKON, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092726] (3).
  Copies available for hold on place: [M-108615] (1).
Lists:
Poza kulturą / Edward T. Hall ; przeł. Elżbieta Goździak ; przedm. i red. nauk. Józef Burszta. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-073708] (1).
Interpersonalne stosunki międzykulturowe / Tadeusz Paleczny. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-005734] (4).
  Copies available for hold on place: [M-108632] (1).
  Checked out (1).
Intercultural competence : interpersonal communication across cultures / Myron W. Lustig, Jolene Koester. Edition: 3rd ed.Publisher: New York : Addison Wesley Longman, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-041981] (1).
Survival kit for overseas living : for Americans planning to live and work abroad / L. Robert Kohls ; with an introduction by David S. Hoopes. Edition: 2nd ed.Publisher: Yarmouth : Intercultural Press, Inc., cop. 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-042212] (1).
Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede ; przekł. Małgorzata Durska. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049569] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108568] (1).
Readings and cases in international human resource management / Mark Mendenhall, Gary Oddou. Publisher: Boston : PWS-KENT Publishing Company, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-042617] (1).
Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-055787] (3).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Lists:
Psychologia międzykulturowa / David Matsumoto, Linda Juang ; przekł. Agnieszka Nowak. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-085638] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Świat jako więzienie kultury : pomyślenia / Wojciech Józef Burszta. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095520] (1).
Komunikacja międzykulturowa : wprowadzenie / Jerzy Mikułowski Pomorski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092338] (4).
  Copies available for hold on place: [M-108521] (1).
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym / Jerzy Mikułowski-Pomorski. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-052527] (3).
  Copies available for hold on place: [M-112168] (1).
Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe / Anna Paszkowska-Rogacz [et al.]. Publisher: Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-098090] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów : europejska wspólnota kultury / Anna Karwińska, Jerzy Mikułowski Pomorski, Romana Paszkowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-098178] (1).
Pielęgniarstwo transkulturowe : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk.: Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Beata Ogórek-Tęcza ; aut. Bogumiła Baran-Osak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for loan: [M-083168] (3).
Riding the waves of culture : understanding cultural diversity in business / Alfons Trompenaars and Charles Hampden-Turner. Edition: Wyd. 2.Publisher: London : Nicholas Brealey, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-077895] (2).
  Copies available for hold on place: [M-058208] (1).
When cultures collide : managing successfully across cultures / Richard D. Lewis. Edition: 2nd ed. ; a major new edition of the global guide, rev.ed., repr.Publisher: London : Nicholas Brealey Publishing, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-058756] (1).
  Copies available for hold on place: [M-058170] (1).

Powered by Koha