Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Islam a globalizacja / Anna Mrozek-Dumanowska, Jerzy Zdanowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ASKON, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092726] (3).
  Copies available for hold on place: [M-108615] (1).
Lists:
Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-055787] (3).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Lists:
Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów : europejska wspólnota kultury / Anna Karwińska, Jerzy Mikułowski Pomorski, Romana Paszkowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-098178] (1).
Poza paradygmaty : pedagogika międzykulturowa : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 2 / red. nauk. Ewa Ogrodzka-Mazur, Alina Szczurek-Boruta. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Kultura w edukacji międzykulturowej : konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-091169] (1).
  Copies available for hold on place: [M-014606] (1).
Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce / María Paula Malinowski Rubio. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-108581] (1).
Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland / koncepcja, wybór i opracowanie Joanna Sanetra-Szeliga, Robert Kusek ; [tł. Alicja Brodowicz-Transue, Marta Duda-Gryc]. Publisher: Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008. Other title: Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland | Kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce.Availability: Copies available for hold on place: [M-100937] (1).
Transgresja kompetencji międzykulturowych : studium socjologiczne młodzieży akademickiej / Rafał Wiśniewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. Other title: Acquiring intercultural competence through cultural transgression : a sociological study of university students.Availability: Copies available for hold on place: [M-108711] (1).
Między kulturą a religią : operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie / Magdalena El Ghamari ; [redakcja naukowa Mirosław Jacek Kucharski]. Publisher: Toruń : Oficyna Wydawnicza MJK, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-103278] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Międzykulturowy dialog polsko - żydowski w kontekście kształtowania tożsamości kulturowej, społecznej i narodowej / Andrzej Bałandynowicz. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-Source: Stategie edukacyjne w kontekście społeczeństwa pluralistycznego Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015Online Access: Click here to access online
Badania nad komunikacją międzykulturową : dotychczasowe paradygmaty i perspektywy badawcze / Michał Wilczewski. Source: Zeszyty Prasoznawcze Kraków : Wydawnictwo RSW Prasa, 1960-Other title: Intercultural communication studies : past paradigms and future research.
Obučenie igre v šahmaty kak sredstvo vospitaniâ mežkulʹturnyh kommunikacij / Regina Taran. Source: Oblicza etnopedagogiki i transkulturowości : dyskursy teorii i praktyki edukacyjnej Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2017
Edukacja w warunkach wielokulturowości : konteksty społeczno-metodyczne / redakcja naukowa Jerzy Nikitorowicz, Anna Młynarczuk-Sokołowska, Urszula Namiotko. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-114152] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Wstęp / Joanna Santera-Szeliga, Robert Kusek. Source: Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Biennale na rzecz dialogu : Kairos : młodzi polscy artyści / J. S.-S., R. K.. Source: Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Filmy na rzecz dialogu / J. S-S., R. K.. Source: Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Religie na rzecz dialogu / [J. S.-S., R. K.]. Source: Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Polska na rzecz dialogu / [J. S.-S., R. K.]. Source: Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Kilka uwag o dialogu międzykulturowym w Polsce / Magdalena Ujma. Source: Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Biennial for dialogue : Kairos : young Polish artists / A. B.-T. Source: Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Introduction / A. B.-T. Source: Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Theatre for dialogue / J. S.-S., R. K., A. B.-T. Source: Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Religions for dialogue / J. S.-S., R. K., A. B.-T. Source: Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Selected remarks on intercultural dialogue in Poland / Magdalena Ujma ; A. B.-T. Source: Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Films for dialogue / J. S.-S., R. K., A. B.-T. Source: Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Poland for dialogue / J. S.-S., R. K., A. B.-T. Source: Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Polska na rzecz dialogu - debata / uczestnicy debaty Bassam Aouil, Krzysztof Czyżewski, Miho Iwata, Dennis McEvoy, Mike Urbaniak, Czesław Robotycki, Joanna Talewicz-Kwiatkowska ; spotkanie prowadziła Katarzyna Janowska. Source: Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Poland for dialogue - debate / debate participants Bassam Aouil, Krzysztof Czyżewski, Miho Iwata, Dennis McEvoy, Mike Urbaniak, Czesław Robotycki, Joanna Talewicz-Kwiatkowska ; the meeting was conducted by Katarzyna Janowska ; A.B.-T. Source: Kultura w dialogu : kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in dialogue : 1001 actions for dialogue campaign in Poland Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008

Powered by Koha