Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przegląd Prawa Publicznego / [red. nacz. Paweł Chmielnicki]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-. Other title: PPP | PPP Przegląd Prawa Publicznego.Availability: Copies available for hold on place: [CB-206] (13).
Prawo medyczne : komentarze i glosy do orzeczeń sądowych / Mirosław Nesterowicz. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-104630] (1).
Prawo medyczne : komentarze i glosy do orzeczeń sądowych / Mirosław Nesterowicz. Edition: 3. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 1996 r. III CZP 49/96 / Jerzy Jacyszyn. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2008 r., III CZP 17/08 / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2009 r., V CSK 414/08 / Elwira Marszałkowska-Krześ. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Przestroga dla sądów wieczystoksięgowych - na tle błędnej wykładni Sądu Najwyższego / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1997 r. I CKN 52/96 / Robert Stefanicki. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Zmarnowany urlop w praktyce - kilka uwag na tle orzecznictwa sądów wrocławskich / Anna Koronkiewicz-Wiórek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. (III CZP 122/08; niepubl.) / Mateusz Pietraszewski. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2011 r. (I ACa 278/11) / Mateusz Pietraszewski. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2006 r. I SA/Po 864/2005 (Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2007/2 poz. 27) / Robert Suwaj. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r. (II KK 296/16) = Commentary on the decision of the Supreme Court of 24 November 2016 (II KK 296/16) / Marek Kulik. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Lublin : UMCS, 1954-Other title: Commentary on the decision of the Supreme Court of 24 November 2016 (II KK 296/16).
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2014 r. (II AKa 221/14, LEX nr 1602865) = Commentary on the judgment of the Court of Appeal in Białystok of 30 October 2014 (II AKa 221/14, LEX No. 1602865) / Magdalena Budyn-Kulik. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Lublin : UMCS, 1954-Other title: Commentary on the judgment of the Court of Appeal in Białystok of 30 October 2014 (II AKa 221/14, LEX No. 1602865).
Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2016 r. (II OPS 1/16, LEX ne 2116795) = Gloss to the resolution of the Supreme Administrative Court of 3 November 2016 (II OPS 1/16, LEX ne 2116795) / Sławomir Zwolak. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Lublin : UMCS, 1954-Other title: Gloss to the resolution of the Supreme Administrative Court of 3 November 2016 (II OPS 1/16, LEX ne 2116795).Online Access: Click here to access online
Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 1996 r., III ARN 78/95 / Krystyna Perkowska. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Wykorzystanie danych biometrycznych w szkole / Arwid Mednis. Source: Gdańskie Studia Prawnicze Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997-Source: Reforma ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej : praktyka i orzecznictwo Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021
Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przez firmy kurierskie / Paweł Litwiński. Source: Gdańskie Studia Prawnicze Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997-Source: Reforma ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej : praktyka i orzecznictwo Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021
Realizacja obowiązków administratora danych osobowych w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego oraz model współpracy między tymi podmiotami / Edyta Bielak-Jomaa. Source: Gdańskie Studia Prawnicze Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997-Source: Reforma ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej : praktyka i orzecznictwo Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021
Pierwsza administracyjna kara pieniężna nałożona na podmiot z sektora publicznego / Marlena Sakowska-Baryła. Source: Gdańskie Studia Prawnicze Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997-Source: Reforma ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej : praktyka i orzecznictwo Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021

Powered by Koha