Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kobieta, praca, dom : problemy pracy zawodowej kobiet i rodziny współczesnej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zarząd Główny Ligi Kobiet w dniach 25-27 marca 1965 r. / [oprac. Antonina Kłoskowska, Jerzy Piotrowski ; red. Krystyna Wrochno] ; Zarząd Główny Ligi Kobiet. Publisher: Warszawa : Wydaw. Związkowe CRZZ, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-021761] (1).
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy : rzeczywistość lat 1990-1999 / red. Bożena Balcerzak-Paradowska ; Danuta Graniewska [et al.] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Sytuacja pracownicza kobiet / Urszula Jackowiak. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Prawnicze Lex, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-072621] (1).
Praca zawodowa kobiety a rodzina / Jerzy Piotrowski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [M-020026] (1).
Praca kobiet w sektorze prywatnym : szanse i bariery / Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; Danuta Graniewska [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006829] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Zatrudnienie kobiet w Polsce Ludowej w latach 1955 - 1974 / Krystyna Knychała. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-033205] (1).
Migracje kobiet : perspektywa wielowymiarowa / pod red. Krystyny Slany. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052563] (3).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy : skutki dla życia rodzinnego i zawodowego / Dorota Głogosz. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kobiety w ruchu związkowym - możliwości i ograniczenia : praca zbiorowa / pod red. Bożeny Gawryluk, Genowefy Grabowskiej, Sławomiry Kamińskiej-Berezowskiej. Publisher: Katowice ; Ruda Śląska : Śląskie Media, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-098030] (1).
Nieodpłatna praca kobiet : mity, realia, perspektywy / Anna Titkow, Danuta Duch-Krzystoszek, Bogusława Budrowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce / Ewa Rollnik-Sadowska. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Gender and economic opportunities in Poland: has transition left women behind? : March 15, 2004 / Poverty Reduction and Economic Management Unit Europe and Central Asia Region. Publisher: Warsaw : World Bank, cop. 2004. Other title: Poland - Gender and economic opportunities in Poland.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Równowaga praca - życie - rodzina / pod red. nauk. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108800] (1).
Lists:
Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009 : podsumowania, interpretacje, prognozy / praca zbior. pod. red. Moniki Frąckowiak-Sochańskiej i Sabiny Królikowskiej. Publisher: Toruń : "Adam Marszałek", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065957] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Lists:
Przywiązanie i przekraczanie : płeć w studiach empirycznych / pod red. Joanny Ostrouch. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-084795] (1).
Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin / Izabela Szczygielska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy / Małgorzata Gawrycka, Julita Wasilczuk, Patrycja Zwiech. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2011. Other title: Kobiety na rynku pracy.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Polka powiatowa i zielona modernizacja / Beata Maciejewska. Publisher: Gdańsk : Fundacja Przestrzenie Dialogu, cop. 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-093153] (1).
Partnerstwo w rodzinie i na rzecz rodziny : materiały z konferencji zorganizowanej przez Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny i Kobiet oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie w dniu 15 maja 1997 r. / [zespół opiniodawczo-wydaw. Marek Bednarski (przewodniczący) et al. ; red. Halina Żeglicka]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-097387] (1).
Kobiety górą? / Jacek Górnikiewicz. Source: Test : pismo naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Białystok : "Trans Humana" Wydaw. Uniwersyteckie, 1995-1997
Płeć jako determinanta kariery naukowej / Marta Luty-Michalak. Source: Waleczny duch kobiety : społeczno-ekonomiczne aspekty ról kobiecych Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, cop. 2015Other title: Sex as a determinant of scientific career development.
Siłaczki, szefowe, społeczniczki : Polki, organizatorki / pod redakcją Ewy Bogacz-Wojtanowskiej, Moniki Kostery. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Lists:

Powered by Koha