Your search returned 53 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Deutsch-polnischer Dialog : Briefe der polnischen und deutschen Bischöfe und internationale Stellungnahmen. Publisher: Bonn [etc.] : Edition Atlantic-Forum, 1967. Other title: Briefe der polnischen und deutschen Bischöfe und internationale Stellungnahmen.Availability: Copies available for hold on place: [MA-003058] (1).
Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsethik : Richtlinien der katholischen Soziallehre : Eröffnungsreferat bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda, 23. September 1985 / Joseph Höffner. Publisher: Bonn : Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003515] (1).
Nauczanie społeczne Kościoła integralną częścią Jego misji / Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Publisher: Rzym : Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek Dokumentacji Potyfikatu ; [Kraków : Czuwajmy], 1996. Availability: Copies available for loan: [M-085296] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088800] (1).
Katolicka nauka społeczna i jej interpretacja w Polsce w latach 1958-1989 / Tadeusz Władysław Bąk ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Publisher: Lublin : Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu : Wydawnictwo UMCS, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-010882] (1).
Katolicka nauka społeczna : (skrypt dla studentów teologii) / Jan Mazur. Publisher: Kraków : Wydawnictwo UNUM : Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-007282] (1).
Ewolucja społecznej doktryny kościoła / Stanisław Markiewicz. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1983. Availability: Copies available for loan: [M-085496] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010653] (1).
Społeczno-polityczna doktryna Kościoła papieży Jana XXIII i Pawła VI / Wiesław Mysłek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-085499] (1).
  Copies available for hold on place: [M-079731] (1).
Doktryna społeczna kościoła katolickiego i doktryny chadeckie : wybór dokumentów do nauki o polityce / wyb. i red. nauk. Edward Olszewski, Edward J. Pałyga ; [z jęz. obcych tł.: z jęz. włos. Hanna Krochmalewska ; z jęz. niem. Barbara Kubielas i Joanna Tomczyk] ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych w Warszawie. Publisher: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ; Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-020411] (1).
Polityka Watykanu w przededniu II wojny światowej : (na tle głównych akcji dyplomatycznych) / Eugeniusz Rafalski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-024290] (1).
Katolicyzm społeczny / Jadwiga Stolarczyk. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-033621] (1).
  Copies available for hold on place: [M-071657] (1).
Ewolucja katolickiej nauki społecznej / Czesław Strzeszewski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-027863] (1).
Przemówienie wygłoszone na forum 50. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, (Nowy Jork, 5 października 1995 r.) : stosunki międzynarodowe - punkty widzenia / Jan Paweł II ; [tł. z ang.]. Publisher: Warszawa : PISM, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-074630] (1).
Chrześcijańska demokracja / Janusz Stefanowicz. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [M-036221] (1).
Kościół w PRL : elementy ewolucji doktryny / Kazimierz Kąkol. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1985. Other title: Kościół w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.Availability: Copies available for loan: [M-001250] (2).
  Copies available for hold on place: [M-036339] (1).
Tendencje ideologiczne we współczesnej katolickiej myśli społecznej i filozoficznej : praca zbiorowa / pod red. D. Tanalskiego. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-078295] (2).
  Copies available for hold on place: [M-036929] (1).
Stolica Apostolska a świat powojenny / Stefan Zuzelski. Publisher: Włocławek : Księgarnia Powszechna i Drukarnia Diecezjalna, 1945. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000489] (3).
Nauka społeczna Kościoła katolickiego : (zarys historii) / Krystyna Chojnicka. Publisher: Kraków : Collegium Columbinum, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049580] (3).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Program społeczno-polityczny kościoła frankońskiego w wieku VI / Stanisława Michałowiczowa. Publisher: Warszawa : nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1927. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000670] (1).
Encyklika "Mater et Magistra" (o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej) Jego Świątobliwości Jana XXIII z Bożej Opatrzności Papieża do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów i innych ordynariuszy, utrzymujących pokój i jedność ze Stolicą Apostolską oraz do całego duchowieństwa i wiernych świata katolickiego. Publisher: Wrocław : TUM Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-088810] (1).
Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu / Kongregacja Nauki Wiary. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1986. Other title: O chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu | Wolność chrześcijańska.Availability: Copies available for loan: [M-059584] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088788] (1).
Nauczanie społeczne Kościoła : w skrócie / Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-088703] (1).
Sumienie społeczeństwa / Jan Krucina. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-001813] (1).
"Arena bitwy o życie" : aktualna sytuacja demograficzna w świecie i w Polsce / K. Majdański, M. Schooyans, J. Kłys. Publisher: Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 2000. Other title: Aktualna sytuacja demograficzna w świecie i w Polsce.Availability: Copies available for hold on place: [M-088908] (1).
Katolicka nauka społeczna / Józef Majka. Publisher: Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-074900] (1).
Kompendium nauki społecznej Kościoła / Papieska Rada Iustitia et Pax ; [kom. red. Kazimierz Ryczan [et al.] ; red. nauk. Józef Kupny ; przekł. z jęz. wł. Dariusz Chodyniecki, Adam Dalach, Jan Nowak]. Publisher: Kielce : JEDNOŚĆ, 2005. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-093548] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107403] (1).
Katolicka nauka społeczna / Czesław Strzeszewski. Edition: Wyd. 4, dodr.Publisher: Lublin : Wydaw. KUL, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Człowiek a społeczność : zarys filozofii społecznej / Stanisław Kowalczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Wydaw. KUL, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055131] (3).
  Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Wolność i dobro : problem wolności w katolickiej filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku / Tomasz Czakon. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-107514] (1).
Wykłady z katolickiej nauki społecznej : od Ewangelii do cywilizacji miłości / Bartolomeo Sorge ; przekł. Małgorzata Zaręba. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2001. Other title: Per una civiltà dell' amore.Availability: Copies available for hold on place: [M-059852] (1).
Cywilizacja u progu trzeciego tysiąclecia : konstatacje i przestrogi / pod red. Marcina Libickiego. Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).

Powered by Koha