Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Klasy społeczne a istota państwa : krytyka doktryny "naukowego socjalizmu" / Jerzy Śmiałowski. Publisher: Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992. Other title: Quaestiones ad classes sociales et civitatem pertinentes de socialismi scientifici vituperatione.Availability: Copies available for hold on place: [M-011849] (1).
Studia z socjologii klas i warstw społecznych / Włodzimierz Wesołowski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1962. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-069869] (1).
Struktura klasowa w społecznej świadomości / Stanisław Ossowski. Publisher: Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957. Availability: Copies available for loan: [M-007932] (1).
Klasy, warstwy i władza / Włodzimierz Wesołowski. Edition: Wyd. 5 fotooffsetowe.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-007831] (4).
  Copies available for hold on place: [M-010894] (1).
Marksistowska teoria klas społecznych : wprowadzenie do socjologii klas i warstw społecznych / Stanisław Widerszpil. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Availability: Copies available for loan: [M-009133] (1).
  Copies available for hold on place: [M-029466] (1).
Klasy, procesy klasowe i polityka klasowa we współczesnej Polsce / J. Danecki. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1958. Availability: Copies available for hold on place: [M-009345] (1).
Making of Hong Kong society : three studies of class formation in early Hong Kong / Chan Wai Kwan. Publisher: Oxford ; New York : Clarendon Press : Oxford University Press, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-017197] (1).
America's working man : work, home, and politics among blue-collar property owners / David Halle. Publisher: Chicago ; London : University of Chicago Press, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-017620] (1).
Klasy społeczne i partie polityczne Republiki Chile 1964-1973 / Michał Chmara. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-018308] (1).
Społeczeństwo Polski współczesnej : strukturalne konsekwencje reglamentacji / Zdzisław Zagórski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-074784] (1).
Klasy, warstwy i władza / Włodzimierz Wesołowski. Edition: Wyd. 3 fotooffsetowe.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-033309] (1).
Stan średni i powstanie / Henryk Kamieński ; przygotowali do druku Wanda Stummer i Stefan Kieniewicz ; przedm. opatrzył Stefan Kieniewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-035543] (1).
  Copies available for hold on place: [M-035542] (1).
Odmiany czasu teraźniejszego / Jan Szczepański. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-035541] (1).
  Copies available for hold on place: [M-035540] (1).
The status seekers : an exploration of class behavior in America and the hidden barriers that affect you, your community, your future / by Vance Packard. Edition: 4th print.Publisher: New York : David McKay Company, cop. 1959. Availability: Copies available for hold on place: [M-041722] (1).
Showing off in America : from conspicuous consumption to parody display / by John Brooks. Publisher: Boston ; Toronto : Little, Brown and Company, cop. 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-044082] (1).
Współczesne narody / Florian Znaniecki ; dzieło tytułowe przeł. Zygmunt Dulczewski ; wstępem opatrzył Jerzy Szacki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-107855] (1).
Structured social inequality : a reader in comparative social stratification / ed. and with introd. by Celia S. Heller. Edition: 6th print.Publisher: New York : The Macmillan Company ; London : Collier-Macmillan, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-054190] (1).
Race, ethnicity, and class in American social thought 1865-1919 / Glenn C. Altschuler. Publisher: Arlington Heights : Harlan Davidson, Inc., cop. 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-054051] (1).
Human nature, class, and ethnicity / Milton M. Gordon. Publisher: New York : Oxford University Press, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-054054] (1).
Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym / Ralf Dahrendorf ; tł. Renata Babińska. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2008. Other title: Class and class conflict in industrial society.Availability: Copies available for hold on place: [M-101544] (1).
White ethnics : their life in working class America / edited by Jospeh Ryan. Publisher: New Jersey : Prentice-Hall, cop. 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-054883] (1).
Społeczeństwo i państwo w myśli politycznej ruchu ludowego II Rzeczypospolitej / Aleksander Łuczak. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-062638] (1).
  Copies available for hold on place: [M-055936] (1).
The end of equality / Mickey Kaus. Publisher: New York : BasicBooks, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-060764] (1).
Podziały klasowe i nierówności społeczne : refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce / redaktor naukowy Piotr Żuk. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067009] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107972] (1).
Lists:
Państwo klasowe w odwrocie / Jerzy Śmiałowski. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Rosja carów / Richard Pipes ; tł. z ang. Jarosław Bratkiewicz ; przekł. przejrz., popr. i uzup. Paweł Piotr Wieczorkiewicz. Publisher: Warszawa : "Krąg", 1990. Availability: Copies available for loan: [M-085515] (1).
Kształtująca się polska klasa wyższa : szkice ekonomiczno-społeczne / Małgorzata Bombol. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-088153] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107955] (1).
Sztuka jako narzędzie społecznej inkluzji : perspektywa socjologiczna / Katarzyna Niziołek. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-Online Access: Click here to access online
Kategorie kultury publicznej służące konserwowaniu relacji władzy ; rasa i klasa w kontekście (post)kolonialnym / Łukasz Kaczmarek. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-Online Access: Click here to access online
Inequality and the 1% / Danny Dorling. Edition: New ed., updated with new material.Publisher: London ; New York : Verso, 2015. Other title: Inequality and the one %.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).

Powered by Koha