Your search returned 94 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Die Zukunft unserer Wirtschaftsordnung : eine Betrachtung über Kapitalismus und Soziale Marktwirtschaft / Erich Preiser. Publisher: Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1961. Availability: Copies available for loan: [MA-001914] (1).
Volkskapitalismus : freiheitliche Wirtschaftsordnung der Zukunft und freiheitliche Mitbestimmung / Wolfgang Heintzeler. Edition: 2. überarbeitete und erweiterte Auflage.Publisher: Düsseldorf : Econ Verlag, 1969. Availability: Copies available for loan: [MA-002106] (1).
Theorie der kapitalistischen Entwicklung : eine analytische Studie über die Prinzipien der Marxschen Sozialökonomie / Paul M. Sweezy. Publisher: Köln : Bund- Verlag, 1959. Availability: Copies available for loan: [MA-002053] (2).
  Copies available for hold on place: [MA-000192] (1).
Capitalism as a system / Oliver C. Cox. Publisher: New York : Monhly Review Press, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [MA-002643] (1).
Ekonomiczne instytucje kapitalizmu : firmy, rynki, relacje kontraktowe / Oliver E. Williamson ; przekł. Jerzy Kropiwnicki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-051706] (5).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen / Konrad Löw. Edition: 2. überarbeitete Aufl..Publisher: Köln : Deutscher Instituts-Verlag GmbH, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004776] (1).
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. 1 / Konrad Löw. Publisher: Köln : Deutscher Instituts-Verlag GmbH, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004777] (1).
Arbeitnehmerinteressen und Kapitalismuskritik in der Betriebswirtschaftslehre / Klaus Chmielewicz. Publisher: Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1975. Availability: Copies available for loan: [MA-004815] (2).
  Copies available for hold on place: [MA-003462] (1).
Oblicze współczesnego kapitalizmu / pod red. Stanisława Zalewskiego. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-011354] (1).
Nowe tendencje w doktrynach neokapitalistycznych / Teodor Filipiak ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-007840] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011798] (1).
Ende der Kapitalistischen Rechtsordnung / Harold Rasch. Publisher: Heidelberg : Verlag Lambert Schneider, 1946. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003836] (1).
Geniusze i spekulanci : jak rodził się kapitalizm / Günter Ogger ; przeł. Jan Koźbiał. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993. Other title: Gründejahre.Availability: Copies available for hold on place: [M-067660] (1).
Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia / Charles Hampden-Turner, Alfons Trompenaars ; przeł. Dorota Gostyńska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-032866] (1).
Proletariat w RFN : reprodukcja - organizacja - działalność / zespół aut. Heinz Petrak [et al.] ; z j. niem. przeł. Irena Woźniakiewicz ; Instytut Nauk społecznych przy KC SED. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1977. Other title: Proletariat w Republice Federalnej Niemiec | Proletariat in der BRD : Reproduktion - Organisation - Aktion.Availability: Copies available for hold on place: [M-089004] (1).
Kształtowanie się kapitalizmu w Polsce / Witold Kula. Publisher: [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. Availability: Copies available for hold on place: [M-011244] (1).
Ekonomia polityczna kapitalizmu / Wiesław Sadzikowski. Edition: Wyd. 9 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-011877] (1).
Teoria rozwoju kapitalizmu : zasady marksistowskiej ekonomii politycznej / Paul M. Sweezy ; [tł. z ang. Edward Lipiński]. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Availability: Copies available for loan: [M-011364] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-005884] (1).
Położenie robotników w Stanach Zjednoczonych od roku 1789 do czasów dzisiejszych / Jürgen Kuczynski ; [przeł. Alfred Liebfeld]. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950. Availability: Copies available for loan: [M-024300] (3).
  Copies available for hold on place: [M-072885] (1).
Organizacja i zarządzanie / Dżermen Gwisziani ; [z ros. przeł. Irena Nomańczuk]. Edition: Wyd. 2 przejrz. i uzup.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-048516] (1).
Kapitał monopolistyczny : szkice o amerykańskim systemie gospodarczym i społecznym / Paul A. Baran i Paul M. Sweezy ; [tł. Stanisław Łypacewicz]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-013343] (1).
Władza i interesy : studium struktury politycznej kapitalizmu / Stanisław Ehrlich. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-068380] (1).
Ekonomia polityczna kapitalizmu / Wiesław Sadzikowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-008760] (2).
Ekonomia polityczna kapitalizmu / Józef Rutkowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-008683] (1).
Strategia wielkich korporacji : koszty, zyski, ceny / Romuald Kudliński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-015585] (2).
  Copies available for hold on place: [M-008715] (1).
Kapitalizm w rozwoju dziejowym / Natalia Gąsiorowska. Publisher: Warszawa : "Czytelnik", 1946. Availability: Copies available for hold on place: [M-009126] (1).
Studia o rozwoju kapitalizmu / Maurice Dobb ; [ tł. Helena Hagemejer, Jerzy Zdanowicz]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1964. Availability: Copies available for loan: [M-009772] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009771] (1).
Państwo i partia w systemie kapitalistycznym / Jakub Banaszkiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-015387] (2).
  Copies available for hold on place: [M-009936] (1).
Moralność kapitalizmu / [tł. Paweł Mroczkowski ; red. Grzegorz Nowak]. Publisher: Lublin : Instytut Liberalno-Konserwatywny, 1998. Other title: Morality of Capitalism.Availability: Copies available for hold on place: [M-013457] (1).
Ekonomia polityczna kapitalizmu / Józef Rutkowski. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-015502] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015503] (1).
Strategie polityczne współczesnego kapitalizmu / Mariusz Gulczyński, Tadeusz Iwiński, Wojciech Lamentowicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-015297] (1).

Powered by Koha