Your search returned 8 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kapitał społeczny : ekonomia społeczna / pod red. Tomasza Kaźmierczaka i Marka Rymszy ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-101385] (1).
Program Operacyjny Kapitał Ludzki / [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ; Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, 2007. Other title: Człowiek - najlepsza inwestycja | Program Operacyjny - Kapitał Ludzki.Availability: Copies available for hold on place: [M-002740] (1).
Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich = (Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development) / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development.Availability: Copies available for loan: [M-066193] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Sztuka - kapitał kulturowy polskich miast / red. nauk. Ewa Rewers i Agata Skórzyńska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu : diagnoza, interpretacje, konteksty / Maria Dudzikowa [et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-111048] (1).
Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego / pod redakcją Sylwii Słowińskiej. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-107948] (1).
Jednostka - zbiorowość - państwo w dobie społeczeństwa ponowoczesnego [Dokument elektroniczny] : spojrzenie interdyscyplinarne / redakcja naukowa: Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016. Availability: Copies available for hold on place: [MLT-000999] (1).
Zaufanie i kapitał społeczny w polskim biznesie / Dariusz J. Błaszczuk, Jan Fazlagić, Robert Skikiewicz. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha