Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 29 XI - 1 XII 2002. 1 / pod red. Elżbiety Skrzypek ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Publisher: Lublin : Wydaw. UMCS, 2002. Other title: Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa.Availability: Copies available for hold on place: [M-114694] (1).
Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie / Paweł Bochniarz, Krzysztof Gugała. Publisher: Warszawa : "Poltext", 2005. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-007617] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie organizacjami z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Andrzej Chodyński. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-114997] (1).
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / Tadeusz Dudycz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie / red. nauk. Kazimierz Perechuda ; aut. Kazimierz Perechuda [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-051133] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Organizacje oparte na wiedzy / Bogusz Mikuła. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051008] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie wiedzą : koncepcja i narzędzia / Adam Kowalczyk, Bogdan Nogalski. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075556] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata]. Publisher: Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-044844] (9).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
  Checked out (1).
Kapitał intelektualny : spojrzenie z perspektywy interesariuszy / Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Monika Kicińska. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082138] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie pracownikami wiedzy / Thomas H. Davenport ; przeł. Magdalena Lany. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007 (2006). Other title: Thinking for a living.Availability: Copies available for hold on place: [M-095483] (1).
Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości / Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.). Publisher: Warszawa ; CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bogdanienki, Marcina Kuzela, Iwony Sobczak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-032133] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114750] (1).
Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Rozwój małych przedsiębiorstw : wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się / Svetlana Gudkova. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057251] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny / Marek Jabłoński. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-110053] (5).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce : wyzwania współczesności / Zbigniew Malara. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-058222] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego : aspekty lokalne i globalne / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-089695] (1).
Aktywa intelektualne niepublicznych szkół wyższych w Polsce / Jan Fazlagić. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji : rozwój przez wiedzę / pod red. nauk. Piotra Bernata i Zbigniewa Kulasa. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-094642] (1).
Zarządzanie wiedzą / Ashok Jashapara ; tł. Jarosław Sawicki. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).

Powered by Koha