Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Jak żyć? : wybrane problemy jakości życia / red. nauk. Anna Wachowiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Diagnoza społeczna 2007 : warunki i jakość życia Polaków : raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu: Dominik Batorski et al.]. Publisher: Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego : Vizja Press&IT, 2007. Other title: Warunki i jakość życia Polaków | Diagnoza społeczna dwa tysiące siedem.Availability: Copies available for loan: [M-055119] (2).
  Copies available for hold on place: [M-081991] (1).
Jakość życia w miastach-powiatach grodzkich / Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Anna Hildebrandt, Stanisław Umiński. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-101364] (1).
Położenie klasy robotniczej w Polsce. T. 2, Kwestia mieszkaniowa / pod. red. nauk. Przemysława Wójcika ; Akademia Nauk Społecznych. Instytut Badań Klasy Robotniczej. Publisher: Warszawa : Akademia Nauk Społecznych, 1984. Other title: Kwestia mieszkaniowa.Availability: Copies available for hold on place: [M-027914] (1).
Jak żyją Polacy / pod redakcją Henryka Domańskiego, Antoniny Ostrowskiej i Andrzeja Rycharda. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-005852] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101384] (1).
Położenie materialne i uczestnictwo w kulturze a struktura społeczna / Anita Wojciechowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki. Instytut Socjologii. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-074417] (1).
Porównanie warunków życia ludności we Francji i w Polsce = Comparaison des conditions de vie en France et en Pologne / [autorzy Madior Fall, Daniel Verger, Anna Szukiełojć-Bieńkuńska ; współpr. Ewa Adamczyk ; tł. Agnieszka Dąbrowska] ; Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Departament Warunków Życia GUS, 2000. Other title: Comparaison des conditions de vie en France et en Pologne.Availability: Copies available for hold on place: [M-024874] (1).
Jakość życia w perspektywie pedagogicznej / Jadwiga Daszykowska. Publisher: Kraków : "Impuls", 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097678] (1).
Przymus bezczynności : studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego bezrobotnych / Małgorzata Orłowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 379.8] (1).
Czym to się je? czyli Dobre rady dla reemigrantów i turystów / George J. Flemming. Publisher: Paryż : Instytut Literacki, 1966. Other title: Dobre rady dla reemigrantów i turystów.Availability: Copies available for hold on place: [M-030100] (1).
Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigratów polskich / Ryszard Bera. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
"Czas ukoi nas?" : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058945] (3).
  Copies available for reference: [CZ 379.8] (1).
Życie po zmianie : warunki życia i satysfakcje Polaków / pod red. Krzysztofa Zagórskiego ; Centrum Badania Opinii Społecznej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Other title: Warunki życia i satysfakcje Polaków.Availability: Copies available for loan: [M-060784] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107852] (1).
Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków : raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu: Anita Abramowska-Kmon et al.]. Publisher: Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego, 2009. Other title: Diagnoza społeczna dwa tysiące dziewięć.Availability: Copies available for hold on place: [M-067496] (1).
Jakość życia współczesnego człowieka : wybrane problemy / pod red. nauk. Agnieszki Gawor i Alicji Głębockiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Zróżnicowania warunków życia : polskie rodziny i społeczności lokalne / Krzysztof Zagóski, Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki ; CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej, EUROREG Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066711] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108004] (1).
Diagnoza społeczna 2005 : warunki i jakość życia Polaków / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu Anna Baranowska et al.]. Publisher: Warszawa : Vizja Press&It : na zlec. WSFiZ, 2006. Other title: Diagnoza społeczna dwa tysiące pięć | Warunki i jakość życia Polaków.Availability: Copies available for hold on place: [M-067282] (1).
W poszukiwaniu jakości życia współczesnej rodziny polskiej / pod red. Grażyny Makiełło-Jarży ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-063228] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.811/.815] (1).
Jakość życia w Kielcach w świadomości mieszkańców miasta / Andrzej Kościołek. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-078034] (1).
Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia : przykład strefy suburbanizacji Trójmiasta / Grzegorz Masik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Jakość życia - aspekty turystyczne i rekreacyjne / pod red. Mariana Drużkowskiego ; [Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie, Gornośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Abaton : Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb / red. nauk. Jolanta Kurkiewicz, Barbara Podolec. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-079736] (2).
  Copies available for reference: [CZ KA 314] (1).
  Checked out (1).
Polskie style życia : między miastem a wsią : V Kongres Obywatelski / [red. Beata Łaciak]. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową , 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093004] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107988] (1).
Poziom życia osób niepełnosprawnych w okresie transformacji ustrojowej w ich własnej ocenie / Ewa Skrzetuska, Danuta Osik-Chudowolska, Anna Wojnarska. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007 / Ewa Aksman. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-083182] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce / [zespół aut. Daniel Verger et al. ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Łodzi]. Publisher: Warszawa : ZWS, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-100071] (1).
Polacy równi i równiejsi / red. Maria Jarosz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091303] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107973] (1).
Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce : metody ilościowe w badaniach empirycznych / Barbara Podolec. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115050] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 33] (1).
Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim : studium interdyscyplinarne / redakcja naukowa Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel, Daniel Przastek ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Wokół dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną : teksty rozproszone / Dorota Krzemińska, Iwona Lindyberg. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).

Powered by Koha