Your search returned 29 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wielki słownik polsko-niemiecki : z suplementem. T. 1, A-Ó / Jan Piprek, Juliusz Ippoldt. Edition: Wyd. 14, supl. 11.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 2000. Other title: Grosswörterbuch Polnisch-Deutsch mit Nachtrag.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Wielki słownik polsko-niemiecki : z suplementem. T. 2, P-Ż / Jan Piprek [et al. ; red. nauk. Gerard Koziełek]. Edition: Wyd. 14, supl. 11.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 2000. Other title: Grosswörterbuch Polnisch-Deutsch mit Nachtrag.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Wielki słownik niemiecko-polski : z suplementem. T. 2, L-Z / Jan Piprek, Juliusz Ippoldt. Edition: Wyd. 16, suplementu 15.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 2000. Other title: Großwörterbuch Deutsch-Polnisch mit Nachtrag.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Langenscheidt Słownik kieszonkowy : polsko-niemiecki, niemiecko-polski / oprac. Stanisław Walewski ; pod red. Zespołu Redakcyjnego Langenscheidta. Publisher: Berlin ; München : Langenscheidt, 2001. Other title: Langenscheidts Taschenwörterbuch : Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch.Availability: Copies available for loan: [M-024865] (5).
  Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Słownik prawniczy polsko-niemiecki / [oprac. red. Jolanta Żaczkiewiczowa przy współudz. Henryka Holdera ; oprac. haseł niemieckich Karol. M. Pospieszalski et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej AKademii Nauk, 1987. Other title: Juristisches Wörterbuch polnisch-deutsch.Availability: Copies available for loan: [M-106843] (2).
  Copies available for hold on place: [M-024857] (1).
Wielki słownik polsko-niemiecki. T. 2, O-Ż / Jan Piprek [et al.] ; red. nauk. Gerard Koziełek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1974. Other title: Grosswörterbuch Polnisch-Deutsch.Availability: Copies available for loan: [M-109046] (3).
Wielki słownik polsko-niemiecki. T. 1, A-N / Jan Piprek, Juliusz Ippoldt. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1971. Other title: Grosswörterbuch Polnisch-Deutsch.Availability: Copies available for loan: [M-109047] (3).
Słownik minimum niemiecko-polski i polsko-niemiecki / Jerzy Jóźwicki. Edition: Wyd. 9, popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974. Other title: Minimum-Wörterbuch Deutsch-Polnisch und Polnisch-Deutsch.Availability: Copies available for loan: [MA-007197] (3).
Wspólne zadanie...! = Ein gemeinsamer Auftrag...! / Oestman, Wiatr, Kwećka. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000. Other title: Gemeinsamer Auftrag...! | Common mission...!.Availability: Copies available for hold on place: [M-086943] (1).
Lists:
Wielki słownik polsko-niemiecki : z suplementem. T. 1, A-Ó / Jan Piprek, Juliusz Ippoldt. Edition: Wyd. 15, supl. 12.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 2002. Other title: Grosswörterbuch Polnisch-Deutsch mit Nachtrag.Availability: Copies available for reference: [Oprac.] (1).
Wielki słownik polsko-niemiecki : z suplementem. T. 2, P-Ż / Jan Piprek [et al.]. Edition: Wyd. 15, supl. 12.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 2002. Other title: Grosswörterbuch Polnisch-Deutsch mit Nachtrag.Availability: Copies available for reference: [Oprac.] (1).
Tłumacz i słownik języka niemieckiego. [Dokument elektroniczny] / [Piotr Wądołowski, Bartosz Grabowski ; współpraca Robert Olechnowicz, Krzysztof Paizert, Paweł Szot]. Edition: Wersja 2.1.Publisher: Szczecin : "Kompas", cop. 2002. Other title: Deutscher translator.Availability: Copies available for loan: [MLT-000917] (1).
Wielki słownik polsko-niemiecki = Grosswörterbuch Polnisch-Deutsch : z suplementem. T. 2, P-Ż / Jan Piprek [et al.]. Edition: Wyd. 7, Suplementu 4.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1988. Other title: Grosswörterbuch Polnisch-Deutsch.Availability: Copies available for hold on place: [M-033758] (1).
Mały słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki / Jan Czochralski [et al.]. Edition: Wyd. 10.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1990. Other title: Kleinwörterbuch Deutsch-Polnisch, Polnisch-Deutsch.Availability: Copies available for loan: [M-108234] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037216] (1).
Polsko-niemiecki słownik prawniczy / Jerzy Pieńkos. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-041401] (1).
  Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Rechtspolnisch : deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann / von Gerhard Köbler ; unter Mitarb. von Kasia Sobiecka. Publisher: München : Franz Vahlen, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-065470] (1).
Słownik terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo : niemiecko-polski, polsko-niemiecki / Iwona Kienzler. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Other title: Wörterbuch der Wirtschaftssprache : Bankwesen, Finanzen, Recht | Bankowość, finanse, prawo.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. Bd. 1, Polnisch-deutsch / Hrsg. Bogusław Banaszak ; Aut. Bogusław Banaszak [et al.]. Edition: 2. aktualisierte und geänderte Aufl.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: Słownik prawa i gospodarki.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Wielki słownik polsko-niemiecki = Großwörterbuch Polnisch-Deutsch / [red. nauk.: Józef Wiktorowicz, Agnieszka Frączek] ; Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008. Other title: Großwörterbuch Polnisch-Deutsch | Polnisch : wielki słownik polsko-niemiecki.Availability: Copies available for loan: [M-105359] (1).
  Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
  Checked out (1).
Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. Bd. 2, Deutsch-polnisch / Hrsg. Bogusław Banaszak ; Aut. Bogusław Banaszak [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: Słownik prawa i gospodarki.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Langenscheidts Maxi-Wörterbuch Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch / von Stanislaw Walewski ; Herausgegeben von der Langenscheidt-Redaktion. Publisher: Berlin [etc.] : Langenscheidt, dr. 2003. Other title: Słownik maxi polsko-niemiecki, niemiecko-polski.Availability: Copies available for loan: [M-024875] (6).
  Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (2).
  Checked out (11).
Wielki słownik polsko-niemiecki : suplement A-Ż / Tadeusz Kachlak. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. Other title: Großwörterbuch Polnisch-Deutsch.Availability: Copies available for hold on place: [M-059869] (1).
Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. T. 2, Polsko-niemiecki = Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. Bd. 2, Polnisch-deutsch / Alina Kilian, Agnieszka Kilian. Edition: 2. wyd. popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Other title: Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache.Availability: Copies available for loan: [M-090618] (2).
  Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Niemiecko-polski, polsko-niemiecki sprytny słownik / [oprac. zespół red. Lingea]. Publisher: Kraków : Lingea, 2010. Other title: Sprytny słownik | Lingea sprytny słownik : niemiecko-polski, polsko-niemiecki.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Mały słownik tautonimów niemiecko-polskich : wyrazy o podobnej formie, lecz różnych znaczeniach / Ryszard Lipczuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-101304] (1).
Słownictwo w pracy / Justyna Krztoń. Publisher: Kraków : Prolog Szkoła Języków Obcych, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-101487] (1).
  Copies available for reference: [CZ 811.162.1] (1).
Słownictwo w pracy / Justyna Krztoń. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Prolog Szkoła Języków Obcych, cop. 2014. Other title: Słownictwo w pracy plus.Availability: Copies available for reference: [P] (3).
Mały słownik polsko-niemiecki WNT / oprac. Krzysztof Żak. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995. Other title: Kleines polnisch-deutsches Wörterbuch WNT.Availability: Copies available for hold on place: [M-106845] (1).
Słownik lekarski polsko-niemiecki / Bolesław Złotnicki. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992. Other title: Polnisch-Deutsches medizinisches Wörterbuch.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).

Powered by Koha