Your search returned 100 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rynek kapitałowo-kredytowy ze szczególnym uwzględnieniem rynku papierów wartościowych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Józef Rutkowski ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-044975] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065914] (1).
Raport o stanie inwestycji zagranicznych w województwie krakowskim / Bolesław Domański, Aleksander Surdej, Piotr Wolski. Publisher: Kraków : VRG Strategy Co. Ltd., 1996. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w WE / Janina Witkowska ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-065915] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Tomasz Szeląg. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
  Checked out (1).
Bewertung direkter Auslandinvestitionen mit Hilfe betrieblicher Investitionskalküle / Rüdiger Mrotzek. Publisher: Wiesbaden : Gabler, 1989. Availability: Copies available for loan: [MA-002146] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-000019] (1).
Privatinitiative beim Investments in Afghanistan / Horst Nägler ; mit einem Vorwort von Willy Kraus. Publisher: Düsseldorf : Bertelsmann Universitätsverlag, 1971. Availability: Copies available for loan: [MA-000213] (7).
  Copies available for hold on place: [MA-000215] (1).
Readings in the theory of international trade / The American Economic Association. Publisher: London : George Allan & Uniwin LTD, 1961. Availability: Copies available for loan: [MA-001485] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-001183] (1).
Centra obsługi inwestorów w Polsce / pod red. Wojciecha Dziemianowicza i Bożeny Pietras-Goc ; [zespół aut.: Piotr Dudek et al.]. Publisher: Kraków : Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021688] (15).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ekonomika handlu zagranicznego / Klemens Budzowski ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-060370] (15).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
  Checked out (1).
  Damaged (1).
Prawnofinansowy status podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego / Paweł Kryczko ; Instytut Prawa Finansowego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. Availability: Copies available for loan: [M-038829] (39).
  Copies available for hold on place: [M-021427] (1).
Inwestycje państw Unii Europejskiej w Polsce / Witold Wiliński ; Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-101672] (1).
Wpływ swobody przepływu kapitału na polski rynek pracy / Janina Witkowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for loan: [M-006837] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072712] (1).
Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski / Stanisław Umiński. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ekonomika handlu zagranicznego / Klemens Budzowski ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-045302] (2).
The McGraw-Hill handbook of global trade and investment financing / Lawrence W. Tuller. Publisher: New York : McGraw-Hill, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-072954] (1).
Eastward enlargement of the eurozone - impact on trade, FDI and capital markets / ed. by Katarzyna Żukrowska, Dominik Sobczak. Publisher: Warsaw : Instytut Wiedzy. Szkoła Główna Handlowa, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Kierunki rozwoju polskiego rynku finansowego w procesie integracji z Unią Europejską : 5 esejów / pod red. nauk. Józefa Rutkowskiego. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-070359] (1).
Raport na temat wspierania inwestycji zagranicznych w Polsce ; Program Promocji Gospodarczej Polski do roku 2005 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, [2004]. Availability: Copies available for loan: [M-045902] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Foreign direct investment in Africa : performance and potential. Publisher: New York ; Geneva : United Nations, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-010463] (1).
Dispute settlement : state-state / United Nations Conference on Trade and Development. Publisher: New York ; Geneva : United Nations, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-010487] (1).
Zagraniczne inwestycje produkcyjne instrumentem międzynarodowego transferu technicznego / Franciszek Budziński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe ; Kraków : nakł. UJ, 1987. Other title: Officinae industriales apud exteros aedificatae ad inventa technica divulganda quantum conferant.Availability: Copies available for hold on place: [M-011578] (1).
International business : environments and operations / John D. Daniels, Lee H. Radebaugh. Edition: 5th ed.Publisher: Reading, MA [etc.] : Addison-Wesley, cop. 1989. Availability: Copies available for loan: [M-038420] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069667] (1).
Investing in reform : doing business in a changing Soviet Union / edited by Michael P. Claudon and Tamar L. Gutner. Publisher: New York ; London : New York University Press, copyright 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-019631] (1).
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach Azji Pacyfiku : Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Wietnam / pod red. Kazimierza Starzyka. Publisher: Warszawa : Semper, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Dezintegracja a zagraniczne inwestycje bezpośrednie i transfer technologii : przypadek podziału Czechosłowacji / Roman Gurbiel. Publisher: Warszawa : Semper, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-095734] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Czynniki zewnętrzne transformacji gospodarki Rosji : handel zagraniczny, kapitał zagraniczny, transfer technologii / Wojciech Oniszczuk ; Towarzystwo Azji i Pacyfiku. Publisher: Warszawa : Semper, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
New business opportunities for EU Companies in Cambodia : an investor's guidebook / European Commission. EuropeAid Co-operation Office. Asia Invest. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-022588] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022587] (1).
Polska twój partner gospodarczy / [Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego]. Edition: Wyd. 4 zaktualiz. i rozszerz.Publisher: Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-000486] (1).

Powered by Koha