Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rynek kapitałowo-kredytowy ze szczególnym uwzględnieniem rynku papierów wartościowych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Józef Rutkowski ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-044975] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065914] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Tomasz Szeląg. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
  Checked out (1).
Centra obsługi inwestorów w Polsce / pod red. Wojciecha Dziemianowicza i Bożeny Pietras-Goc ; [zespół aut.: Piotr Dudek et al.]. Publisher: Kraków : Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021688] (15).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ekonomika handlu zagranicznego / Klemens Budzowski ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-060370] (15).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
  Checked out (1).
  Damaged (1).
Wpływ swobody przepływu kapitału na polski rynek pracy / Janina Witkowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for loan: [M-006837] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072712] (1).
Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski / Stanisław Umiński. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ekonomika handlu zagranicznego / Klemens Budzowski ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-045302] (2).
Kierunki rozwoju polskiego rynku finansowego w procesie integracji z Unią Europejską : 5 esejów / pod red. nauk. Józefa Rutkowskiego. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-070359] (1).
Raport na temat wspierania inwestycji zagranicznych w Polsce ; Program Promocji Gospodarczej Polski do roku 2005 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, [2004]. Availability: Copies available for loan: [M-045902] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Polska twój partner gospodarczy / [Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego]. Edition: Wyd. 4 zaktualiz. i rozszerz.Publisher: Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-000486] (1).
Foreign direct investments and Poland's economic balance / Michał Dobroczyński ; Faculty of Economic Sciences University of Warsaw. Publisher: Warsaw : "Olympus" Centre for Education and Business Development, 1998 ([s. l. : s. n.]). Availability: Copies available for hold on place: [M-028588] (1).
Foreign direct investment and host country regional export performance : evidence from Poland / Arjun A. Bedi, Andrzej Cieślik. Publisher: Warsaw : Olympus - Centre for Education and Business Development, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-028599] (1).
Kapitał niemiecki w Polsce : warunki podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych / Andrzej Szromnik ; [Friedrich Ebert Stiftung]. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-029081] (1).
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne : Polska na tle świata / Włodzimierz Karaszewski. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045768] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski) / Marcin Kuzel. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046202] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Bilans płatniczy Polski : wyzwania i zagrożenia / pod red. Urszuli Płowiec i Witolda M. Orłowskiego. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Dom Wydawniczy Bellona, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-041683] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 22-23 maja 2000 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Marcin Sutkowski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-068096] (1).
Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych / red. nauk. Urszula Kłosiewicz-Górecka ; aut. Urszula Kłosiewicz-Górecka [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Investment in Poland. Edition: 4th ed.Publisher: Warsaw : KPMG Polska, cop. 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-050927] (1).
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw : opracowanie zbiorowe / pod kier. nauk. Włodzimierza Karaszewskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-083417] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki / red. nauk. Eliza Frejtag-Mika ; aut.: Eliza Frejtag-Mika [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki : aspekt teoretyczny / Anna Golejewska. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce / Magdalena Kolarz. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Poland - how to do business : investor’s guide / PAIZ ; Deloitte & Touche. Publisher: Warszawa : PAIZ, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-062462] (1).
Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Marta Götz. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093264] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Kapitał zagraniczny w Polsce : próba oceny i wnioski na przyszłość / Stanisław Długosz [et al.]. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-065852] (1).
Polen - ihr Geschäftspartner / [vorbereitet vom Institut für Konjunktur und Preise des Aussenhandels]. Publisher: Warszawa : IKC, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-082092] (1).
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk.: Stanisław Wydymus, Elżbieta Bombińska, Bożena Pera. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu : teoria i praktyka / Agnieszka Kłysik-Uryszek. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).

Powered by Koha