Your search returned 21 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Media, kultura popularna, edukacja / pod red. Witolda Jakubowskiego. Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003587] (4).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Obrazy w sieci : socjologia i antropologia ikonosfery Internetu / red. nauk.: Tomasz Ferenc, Krzysztof Olechnicki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-094339] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Netokracja : nowa elita władzy i życie po kapitalizmie / Alexander Bard, Jan Söderqvist ; tł. Piotr Cypryański ; wstęp Edwin Bendyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-063164] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107874] (1).
Lists:
Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Publisher: Pułtusk : WSH im. Aleksandra Gieysztora ; [Warszawa] : na zlec. wydawcy Oficyna Wydawnicza ASPR-JR, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-110600] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Społeczeństwo inform@cyjne : istota, rozwój, wyzwania / Tomasz Białobłocki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006. Other title: Społeczeństwo informacyjne.Availability: Copies available for loan: [M-084637] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107936] (1).
Lists:
Call girl i video sex chat : praca dla wyzwolonych seksualnie kobiet czy forma współczesnej prostytucji? / Marta Godzwon. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Lists:
Oblicza Internetu : architektura komunikacyjna sieci / red. nauk. Marek Sokołowski. Publisher: Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-105719] (1).
Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności / red. nauk. Dorota Majka-Rostek. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112160] (1).
Internet jako narzędzie imperializmu kulturowego / Piotr Pawlak ; red. tomu Marek Kaźmierczak ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; Gniezno : Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011. Other title: Internet - the instrument of cultural imperialism.Availability: Copies available for hold on place: [M-108636] (1).
Ciało i tożsamość w internecie : teoria, dyskurs, codzienność / Seweryn Rudnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-102582] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108679] (1).
Współczesne oblicza komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy / red. Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Przemysław Krysiński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. Other title: Współczesne oblicz@ komunikacji i informacji.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Komunikowanie publiczne : zagadnienia wybrane / pod red. Barbary Kudry i Elwiry Olejniczak. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Media - kultura popularna - polityka : wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska = Media - popular culture - politics : interactions and new phenomena / red. nauk. Joanna Bierówka, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz ; [aut. Joanna Bierówka et al.]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Other title: Media - popular culture - politics : interactions and new phenomena.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-095273] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 659.3] (1).
Big data : rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie / Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier ; przekł. Michał Głatki. Publisher: Warszawa : MT Biznes, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-108277] (1).
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Nienawiść w czasach Internetu / Alina Naruszewicz-Duchlińska. Publisher: Gdynia : Novae Res, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Współczesne oblicza komunikacji i informacji : przestrzeń informacyjna nauki / pod redakcją Ewy Głowackiej, Mariusza Jarockiego i Natalii Pamuły-Cieślak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Horyzonty komunikacji / pod red. Marka Graszewicza ; [Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - Uniwersytet Wrocławski]. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Big data : rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie : efektywna analiza danych / Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier ; przekład Michał Głatki. Publisher: Warszawa : MT Biznes, 2017. Other title: Big data : efektywna analiza danych.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
  Checked out (1).
Socjologia internetu / Dariusz Jemielniak. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
  Checked out (2).

Powered by Koha