Your search returned 129 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Internet 2000 : prawo, ekonomia, kultura / pod red. Ryszarda Skubisza. Publisher: Lublin : Verba , 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-039657] (1).
Galaktyka Internetu : refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem / Manuel Castells ; przeł. Tomasz Hornowski. Publisher: Poznań : "Rebis", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-051422] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
  Checked out (1).
Nowe media - nowe w mediach / pod red. Igora Borkowskiego, Aleksandra Woźnego. Publisher: Wrocław : Arboretum, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049369] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Człowiek w pajęczynie : Internet jako zjawisko kulturowe / Marcin Sieńko. Publisher: Wrocław : Atut - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-107927] (1).
Oblicza Internetu / [red. nauk. Marek Sokołowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Instytut Informatyki Stosowanej]. Publisher: Elbląg : PWSZ ; Biskupiec : "Algraf" , 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-105724] (1).
Lists:
Jednostka, grupa, cybersieć : psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego / pod red. Mieczysława Radochońskiego i Barbary Przywary. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-107896] (1).
Lists:
Szukaj : jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję / John Battelle ; przekł. Maciej Baranowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Other title: Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję.Availability: Copies available for hold on place: [M-081678] (1).
Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne / red. księgi konf. Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Other title: Information society : functional and dysfunctional aspects.Availability: Copies available for loan: [M-094616] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Zeszyty Naukowe / Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. Publisher: Warszawa : WWSI, 2006-. Other title: Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.Online Access: Licencja krajowa | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-560] (5).
Kult amatora : jak internet niszczy kulturę / Andrew Keen ; tł. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Ghariani ; wprowadzenie Kazimierz Krzysztofek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. Other title: Jak internet niszczy kulturę.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-007307] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Lists:
Media - komunikacja : zdrowie i psychologia / pod red. Bassama Aouila i Wojciecha J. Maliszewskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
  Checked out (1).
Wielka sieć : e-seje z socjologii Internetu / Kazimierz Krzysztofek [et al.] ; wstęp i red. nauk. Jacek Kurczewski. Publisher: Warszawa : Trio, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075558] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105721] (1).
Re: internet - społeczne aspekty medium : polskie konteksty i interpretacje / red. nauk. Łukasz Jonak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049370] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Społeczeństwo sieci / Darin Barney ; przeł. Marcin Fronia ; oprac. Katarzyna Nadana. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-107875] (1).
  Checked out (1).
Społeczna przestrzeń internetu / pod red. Dominika Batorskiego, Mirosławy Marody, Andrzeja Nowaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SWPS - Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-086017] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
  Checked out (3).
Internet jako nowe dobro wspólne / Justyna Hofmokl. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-056999] (3).
  Copies available for hold on place: [M-107893] (1).
Społeczność internetu / Ryszard Tadeusiewicz ; autor rysunków Tomasz Bielawski. Edition: Wydanie drugie uzupełnione.Publisher: Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-096729] (2).
Diagnoza internetu 2009 / red. nauk. Krzysztof Krejtz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-052516] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105710] (1).
Sekty w Internecie / Andrzej Zwoliński. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080003] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114784] (1).
Lists:
Antymatrix : człowiek w labiryncie sieci / Edwin Bendyk. Publisher: Warszawa : Wydaw. W.A.B., 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055856] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107876] (1).
Całe życie w Sieci / red. Barbara Szmigielska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058961] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107880] (1).
Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107883] (1).
Netokracja : nowa elita władzy i życie po kapitalizmie / Alexander Bard, Jan Söderqvist ; tł. Piotr Cypryański ; wstęp Edwin Bendyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-063164] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107874] (1).
Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-106537] (3).
  Copies available for hold on place: [M-108091] (1).
Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Publisher: Pułtusk : WSH im. Aleksandra Gieysztora ; [Warszawa] : na zlec. wydawcy Oficyna Wydawnicza ASPR-JR, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-110600] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Społeczeństwo inform@cyjne : istota, rozwój, wyzwania / Tomasz Białobłocki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006. Other title: Społeczeństwo informacyjne.Availability: Copies available for loan: [M-084637] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107936] (1).
Lists:
Przyjaciele w internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-081599] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101517] (1).
  Checked out (1).
Media audiowizualne : podręcznik akademicki / red. nauk. Wiesław Godzic ; współpr. Aleksandra Drzał-Sierocka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-111624] (4).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Cyfrowa dorosłość : jak pokolenie sieci zmienia nasz świat / Don Tapscott ; tł. Piotr Cypryański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Other title: Grown up digital : how the net generation is changing your world.Availability: Copies available for loan: [M-063727] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Społeczne konteksty internetu : implikacje dla edukacji / wstęp, wybór tekstów i koncepcja konferencji Damian Muszyński, Grzegorz Dominik Stunża. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-059732] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107931] (1).
Lists:

Powered by Koha