Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Internet 2000 : prawo, ekonomia, kultura / pod red. Ryszarda Skubisza. Publisher: Lublin : Verba , 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-039657] (1).
Jednostka, grupa, cybersieć : psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego / pod red. Mieczysława Radochońskiego i Barbary Przywary. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-107896] (1).
Lists:
Diagnoza internetu 2009 / red. nauk. Krzysztof Krejtz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-052516] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105710] (1).
Media audiowizualne : podręcznik akademicki / red. nauk. Wiesław Godzic ; współpr. Aleksandra Drzał-Sierocka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-111624] (4).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Społeczne konteksty internetu : implikacje dla edukacji / wstęp, wybór tekstów i koncepcja konferencji Damian Muszyński, Grzegorz Dominik Stunża. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-059732] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107931] (1).
Lists:
Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej / pod red. Lesława H. Habera. Publisher: Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. Other title: Academic information society.Availability: Copies available for hold on place: [M-107872] (1).
Lists:
Między alienacją a adaptacją : Polacy w wieku 50+ wobec Internetu : raport otwarcia Koalicji "Dojrz@łość w sieci" / pod red. Dominika Batorskiego i Jana M. Zająca. Publisher: Warszawa : UPC Polska, [2011]. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105718] (1).
Konkurencyjny rynek medialny : telewizja wobec nowych mediów / red. nauk. Radosław Sierocki, Marek Sokołowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084636] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Internet : fenomen społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Zasępy ; przy współpr. red. Radosława Chmury. Publisher: Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-107899] (1).
Polska w mediach, media w Polsce / red. nauk. Zbigniew Pucek i Joanna Bierówka ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk Humanistycznych. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-114657] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 659.3] (1).
Uzależnienie młodzieży od internetu jako problem wychowawczy i moralny / Marta Kazimiera Klimczak. Publisher: Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Kultura internetu w Polsce : od akademickich początków do upowszechnienia zjawiska / [Marta Juza] ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-086780] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej / Anna Przybylska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-111050] (1).
Czas przemian - czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa / pod red. Justyny Jasiewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. Other title: Time of change - a time of challenge : the libraries' and information center's role in developing modern competencies.Online Access: Okładka | Spis treści | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105540] (1).
Włączenie cyfrowe - droga do reintegracji społecznej / Rafał Lew-Starowicz, Katarzyna Lorecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Nowe civil society? : rola internetu w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Marta Dorenda-Zaborowicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo MADO, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Internet w procesach migracyjnych na przykładzie polskich migrantów w Irlandii : studium e-tnograficzne / Stefan Michał Marcinkiewicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-112159] (1).
Prasa w dobie nowych mediów / pod redakcją Renaty Rozbickiej i Andrzeja Staniszewskiego. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Praca czasu innowacji / pod redakcją Macieja Bukowskiego ; [autorzy Maciej Bitner, Maciej Bukowski, Jakub Miśtak, Jan Gąska, Piotr Koryś, Agata Gierczak, Krzysztof Roman, Wojciech Białożyt, Piotr Szczerba, Aleksander Śniegocki]. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Indymedia - model mediów społecznie zaangażowanych / Karolina Lachowska, Marcin Pielużek. Source: Dziennikarstwo i Media Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010-Source: Przestrzenie komunikowania Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010Online Access: Click here to access online
Kompetencje informacyjne uczniów klas I-III w świetle podstawy programowej dla edukacji informacyjnej i informatycznej : eksploracyjne badania jakościowe / Anna Gałecka, Małgorzata Kisilowska, Justyna Jasiewicz. Source: Przegląd Bibljoteczny : wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich Kraków : ZBP, 1927-Other title: Information skills of primary education pupils in the context of Polish curriculum on computer and information education : qualitative research.Availability: No copies available
"Czas przemian - czas wyzwań: rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka" ogólnopolska konferencja naukowa (Warszawa, 10-11 października 2013 r.) / Justyna Jasiewicz, Małgorzata Kisilowska. Source: Przegląd Bibljoteczny : wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich Kraków : ZBP, 1927-
The reception of religious names in Internet users' comments = Recepcja imion zakonnych w wypowiedziach internautów / Ewa Zmuda. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Lublin : nakł. UMCS, 1984-Source: Onomastics. 2 = Onomastyka. 2 Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019Other title: Recepcja imion zakonnych w wypowiedziach internautów.Online Access: Click here to access online | Click here to access online
Zjawiska i procesy kształtujące rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej w Polsce / Dominik Rozkrut. Source: Bar, Gabriela E-obywatel, e-sprawiedliwość, e-usługi Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017

Powered by Koha