Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie / Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Marcin Florian Gawrycki. Publisher: Warszawa : Fundacja Studiów Międzynarodowych : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-080992] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
  Checked out (1).
Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 2 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063162] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Internet : media, edukacja, polityka / Żaneta Polowczyk ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe ; Wrocław : Passat - Paweł Pietrzyk, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Re: internet - społeczne aspekty medium : polskie konteksty i interpretacje / red. nauk. Łukasz Jonak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049370] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Lists:
Wybory parlamentarne 2007 : media w kampanii wyborczej / pod red. Katarzyny Pokornej-Ignatowicz ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM - Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-092484] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 324] (1).
Partycypacja polityczna w internecie : studium politologiczne / Daniel Mider. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092458] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101490] (1).
Media audiowizualne : podręcznik akademicki / red. nauk. Wiesław Godzic ; współpr. Aleksandra Drzał-Sierocka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-111624] (4).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Marketing polityczny w Internecie / Sergiusz Trzeciak. Publisher: Warszawa : Muza, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Nowe media we współczesnym społeczeństwie / pod red. Marka Jezińskiego, Aleksandry Sekleckiej, Łukasza Wojtkowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-099699] (8).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Internet w kampanii wyborczej 2011 / [aut. raportu i badań: Dominik Batorski et al.] ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-093823] (1).
Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych / Jakub Żurawski. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Polityczne aspekty nowych mediów / pod red. Marka Jezińskiego, Aleksandry Sekleckiej, Wojciecha Peszyńskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Cypherpunks : wolność i przyszłość Internetu / Julian Assange oraz Jacob Appelbaum, Andy Müller-Maguhn, Jérémie Zimmermann ; [tł. Marcin Machnik]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion/Editio, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-115288] (6).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Sieci oburzenia i nadziei : ruchy społeczne w erze internetu / Manuel Castells ; tłumaczenie: Olga Siara. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-109977] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
  Checked out (1).
Komunikowanie publiczne : zagadnienia wybrane / pod red. Barbary Kudry i Elwiry Olejniczak. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Haktywizm : (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja) / red. Maria Marczewska-Rytko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości : wielość szans i dylematów = Modern society in virtual reality : the multitude of opportunities and dilemmas / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. Other title: Modern society in virtual reality : the multitude of opportunities and dilemmas.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Opcja czy osoba? : upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych / Michał Bukowski [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Cywilizacje współczesnej Azji : prawo, wartości, kultura / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-108981] (1).
Cyberwojna : wojna bez amunicji? / Piotr Łuczuk. Publisher: Kraków : Biały Kruk, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Działania w cyberprzestrzeni jako komponent współczesnej wojny / Łukasz Morawski. Source: Sprawy Międzynarodowe Warszawa : PISM, 1948-
A strategy to counter propaganda in the digital era / Richard Hornik. Source: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Lublin : IEŚW, 2003-Source: InfoSec in East-Central Europe : information in security - challenges, implications, responses Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2016
Nowy rodzaj wojny : media społecznościowe jako broń / P. W. Singer i Emerson T. Brooking ; przekład Stefan Baranowski. Publisher: Kraków : vis-à-vis Etiuda, 2019. Other title: Media społecznościowe jako broń | Likewar : the weaponization of social media.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).

Powered by Koha