Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Interesy a struktura społeczna : pojęcie interesu w marksistowskiej teorii struktury społecznej / Jerzy Drążkiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-036391] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070442] (1).
Organizacje pożytku publicznego / Andrzej Ceglarski. Edition: Stan prawny na 1 marca 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-102835] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Internet jako nowe dobro wspólne / Justyna Hofmokl. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-056999] (3).
  Copies available for hold on place: [M-107893] (1).
Interwencjonizm, czyli Władza a rynek / Murray N. Rothbard ; przekł. Rafał Rudowski. Publisher: Warszawa ; Chicago Fijorr Publishing Company, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Komunikowanie i obywatelskość : mass media w społeczeństwie, czyli atak na system nadawców publicznych : plotki, sensacje, doniesienia / pod red. Petera Dahlgrena i Colina Sparksa ; [tł. Marta Hudak]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo "Astrum", 2007 2006. Other title: Communication and citizenship.Availability: Copies available for loan: [M-097739] (1).
Wymiary użyteczności społecznej : biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie / pod red. Grzegorza Makowskiego, Małgorzaty Koziarek ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-108002] (1).
Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej / Piotr Bogdanowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-109805] (1).
Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego / Marek Piechowiak. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-109943] (1).
Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej / Arkadiusz Michalak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Media audiowizualne : konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-096564] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Interes publiczny w prawie gospodarczym / Artur Żurawik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Rzecz-pospolita : poza własność prywatną i dobro publiczne / Michael Hardt, Antonio Negri ; przekł. "Praktyka Teoretyczna" [Piotr Juskowiak et al.]. Publisher: Kraków : Korporacja Ha!art, 2012. Other title: Poza własność prywatną i dobro publiczne | Rzeczpospolita : poza własność prywatną i dobro publiczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Dobro wspólne : teoria i praktyka / pod red. Wojciecha Arndta, Franciszka Longchamps de Bérier, Krzysztofa Szczuckiego. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe : Fundacja "Utriusque Iuris", 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-095988] (1).
Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym / Jan Chmielewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-113540] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Społeczna skuteczność prawa administracyjnego / Lech Józef Żukowski. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2015 r.Publisher: Rzeszów ; Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komunikowanie i obywatelskość : mass media w społeczeństwie czyli atak na system nadawców publicznych : plotki, sensacje, doniesienia / pod red. Petera Dahlgrena i Colina Sparksa ; [tł. Marta Hudak]. Edition: Wyd. 1 przetworz. na podst. wyd. 1.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2016]. Other title: Communication and citizenship.Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Pojęcie użyteczności publicznej w prawie polskim / Roman Marchaj. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Kolizja interesu publicznego i prywatnego przedsiębiorcy na tle prywatyzacji zadania oświatowego gminy / Jacek Pierzchała. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej - uwagi de lege latai de lege ferenda / Dorota Sylwestrzak. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Wartość "interesu publicznego" i "interesu indywidualnego" w procedurze przyznawania pomocy społecznej / Alina Miruć. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
W stronę demokracji administracyjnej : partycypacja w postępowaniu administracyjnym we Francji / Maciej Wojtuń. Source: Partycypacja w postępowaniu administracyjnym : w kierunku uspołecznienia interesu prawnego Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017
Dostęp do postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w systemach common law / Joanna Wegner-Kowalska. Source: Partycypacja w postępowaniu administracyjnym : w kierunku uspołecznienia interesu prawnego Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017

Powered by Koha