Your search returned 48 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rozmowy o Europie : wybrane referaty, komunikaty i głosy w dyskusji przedstawione na międzynarodowej konferencji pod hasłem "W drodze do Unii Europejskiej. Szkolna teoria i praktyka" / red. Marek Soja. Publisher: Rzeszów : Kuratorium Oświaty, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-077986] (1).
Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie / [red. nauk.] Zbigniew Drozdowicz, Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Deklaracja i Program Działań Światowego Szczytu Rozwoju Społecznego : Światowy Szczyt Rozwoju Społecznego Kopenhaga, 6-12 marca 1995 / [red. Barbara Olszewska] ; United Nations Development Programme. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1997. Other title: Copenhagen Declaration and Programme of Action, World Summit for Social Development, 6-12 March 1995.Availability: Copies available for loan: [M-097386] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010901] (1).
Kanada - naród czy wspólnota polityczna : analiza kanadyjskich procesów integracyjnych / Marta Kijewska-Trembecka. Publisher: Kraków : UJ, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-047547] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088885] (1).
Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085703] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Z problematyki resocjalizacyjnej : patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara / Eugeniusz Bielicki. Publisher: Bydgoszcz : Wydaw. KPSW, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory : second report on economic and social cohesion. [vol. 1] / [European Commission]. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-022703] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022700] (1).
Kultura w procesie integracji europejskiej : treści programowe / pod red. Kazimierza Sobotki ; [aut. Ryszard Kluszczyński et al. ; tł. dyrektywy Ewa Miszczak]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-072652] (4).
  Copies available for hold on place: [M-072655] (1).
Idea integracji a wychowanie : ku pedagogice integralnej / pod red. Bogusławy Jodłowskiej. Publisher: Gliwice : Kolegium Nauczycielskie ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-097679] (1).
Lists:
Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich / red. nauk. Anna Sajdak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-085251] (4).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : [wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji] / Tadeusz Sakowicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-108792] (1).
From the world of borders to the world of horizons / [ed. and selected by Jacek Purchla ; transl. Teresa Bałuk-Ulewiczowa et al.]. Publisher: Cracow : International Cultural Centre, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-043921] (1).
U progu otwartego świata : poczucie polskości i nastawienia Polaków wobec cudzoziemców w latach 1988-1998 / Ewa Nowicka, Sławomir Łodziński. Publisher: Kraków : Nomos, 2001. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-101586] (1).
Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Jacherowi / pod red. Anny Barskiej, Tadeusza Michalczyka, Marka S. Szczepańskiego. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski ; Opole : Uniwersytet Opolski, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-049731] (1).
Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich / Marian Kalinowski. Publisher: Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-064306] (3).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Między piekłem a rajem : problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce / pod red. Macieja Ząbka ; aut. Marta Antosik [et al.]. Publisher: Warszawa : Trio : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UW, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-055208] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Probleme der Migration und Integration im Preussenland vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts / mit Beitr. von Roman Czaja [et al.] ; hrsg. von Klaus Militzer. Publisher: Marburg : N. G. Elwert Verl., 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-056269] (1).
Drogi integracji społeczeństwa w Polsce XIX-XX w. / pod red. Henryka Zielińskiego. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1976. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-056309] (1).
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : ocena działań instytucji / Stanisława Golinowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-057293] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
O trudnej sztuce bycia razem czyli Różne oblicza integracji / pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Jugendliche Aussiedler - Porträt einer Zuwanderergeneration / Barbara Dietz, Heike Roll ; unter Mitarbeit von Jürgen Greiner. Publisher: Frankfurt ; New Yor : Campus Verlag, cop. 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-061325] (1).
Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-062326] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Moje "ja" i szkoła integracyjna : zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych / Andrzej Lis-Kujawski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Laboratoria integracji : obserwacje i notatki praktyczne / pod red. Mirosława Bienieckiego i Mikołaja Pawlaka. Publisher: Gliwice : ZW Chempress-SITPChem, [2010]. Availability: Copies available for hold on place: [M-067406] (1).
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży : skrypt dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej : praca zbiorowa / pod red. Bronisława Urbana ; [Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach]. Publisher: Mysłowice : Wydaw. GWSP, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Podręcznik integracji dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie polityki / [oprac. przez Jana Niessena i Yongmiego Schibela]. Edition: Wyd. 2.Publisher: [Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich] : na zlec. Dyrekcji Generalnej ds. Sprawideliwości, Wolności i Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość? / red. i oprac. Radosław Zenderowski ; Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-092355] (1).
Kierunki integracji małopolskich Romów / red. Małgorzata Leśniak, Stanisław Sorys ; [aut. Adam Bartosz et al.]. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094493] (11).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Lists:
Włączenie cyfrowe - droga do reintegracji społecznej / Rafał Lew-Starowicz, Katarzyna Lorecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).

Powered by Koha