Your search returned 6 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie / [red. nauk.] Zbigniew Drozdowicz, Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory : second report on economic and social cohesion. [vol. 1] / [European Commission]. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-022703] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022700] (1).
From the world of borders to the world of horizons / [ed. and selected by Jacek Purchla ; transl. Teresa Bałuk-Ulewiczowa et al.]. Publisher: Cracow : International Cultural Centre, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-043921] (1).
Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość? / red. i oprac. Radosław Zenderowski ; Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-092355] (1).
Pamięć i integracja społeczna na pograniczach : przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego / pod redakcją Dariusza Niedźwiedzkiego. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Empowering Roma people in Europe : Council of Europe's programs on Roma mediation / Christos Iliadis. Source: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Lublin : IEŚW, 2003-Source: Minorities, diasporas, refugees in contemporary Europe Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej = Institute of East-Central Europe, 2017

Powered by Koha