Your search returned 574 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Procesy innowacyjne w przemyśle / Stefan Krajewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1985. Availability: Copies available for loan: [M-016577] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011660] (1).
Nauki pedagogiczne a praktyka edukacyjna : materiały z polsko-niemieckiego sympozjum naukowego zorganizowanego przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 26-27 maja 1988 r. / pod red. Stanisława Palki. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. Other title: De artis paedagogicae ratione atque usu.Availability: Copies available for loan: [M-085234] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012884] (1).
Innowacyjna i eksperymentalna działalność szkół : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 7 i 8 czerwca 1990 r. / pod red. Stanisława Palki. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991. Other title: De novis quibusdam rebus et experimentis a scholarum magistris peragendis.Availability: Copies available for loan: [M-040590] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012892] (1).
Szkoła w okresie przemian edukacyjnych / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992. Other title: Schola tempore, quo ratio ac via iuvenes erudiendi commutatur, quatenus commutationes subeat quatenusque eas efficiat.Availability: Copies available for loan: [M-040591] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012874] (1).
Innovationen - Zukunftschancen für den industriellen Mittelstand / Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (Hrsg.). Publisher: Köln : Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., 1987. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003305] (1).
Nasz dobrobyt bez granic / P. Z. Pilzer ; przeł. Wanda Grajkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Medium, cop. 1995. Other title: Unlimited wealth.Availability: Copies available for hold on place: [M-089143] (1).
Jugend mit Zukunft : Podiumsdiskussion des Innstituts der deutschen Wirtschaft / [hrsg. vom Institut der deutschen Wirtschaft]. Publisher: Köln : Deutscher Instituts-Verlag, 1979. Availability: Copies available for loan: [MA-002117] (1).
Unternehmensgröße, Unternehmenskonzentration und technologische Entwicklung : eine Literaturanalyse / von Lioba Jüttner-Kramny. Publisher: Göttingen : Verlag Otto Schwartz & Co., 1975. Availability: Copies available for loan: [MA-001924] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-004583] (1).
Bio technology : economic and wider impacts. Publisher: Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 1989. Other title: Biotechnology | Biotechnologie : effets économiques et autres répercussions.Availability: Copies available for loan: [MA-002104] (1).
Neue Technologien - neue Märkte / Hrsg. v. Schmalenbach-Gesellschaft - Deutsche Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V.. Publisher: Wiesbaden : Gabler, 1980. Availability: Copies available for loan: [MA-002754] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-002736] (1).
Działalność wychowawcza szkoły : wstęp do badań systemowych / Julian Radziewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-098242] (1).
Pedagogika alternatywna : dylematy teorii / red. nauk. Bogusław Śliwerski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : Impuls, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-074829] (2).
  Copies available for hold on place: [M-087146] (1).
Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów / pod red. Mieczysława Łobockiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-027707] (6).
  Copies available for hold on place: [M-087351] (1).
Strategie rozwoju organizacji : [praca zbiorowa / aut. Andrzej Szplit et al.]. Publisher: Kraków : Antykwa, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-099547] (5).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Alternatywne nauczanie języków obcych w XX wieku : sugestopedia / Barbara Anisimowicz. Publisher: Warszawa : DiG, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-070311] (1).
Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-003635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Innovationsförderung und Technologietransfer : Einsatz und Bewältigung technologiepolitischer Instrumente in der betrieblichen Praxis / hrsg. von Erich Staudt. Publisher: Berlin : Erich Schmidt Verlag, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004559] (1).
Das Management von Innovationen / hrsg. Erich Staudt. Publisher: Frankfurt am Main : Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, 1986. Availability: Copies available for loan: [MA-004637] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-004636] (1).
Technologische Analyse und Prognose als Grundlage der strategischen Unternehmensplanung / Walter Schneider. Publisher: Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004638] (1).
Elektronische Informationsverarbeitung und Fertigungssteuerung : ein Beitrag zur betrieblischen Verfahrensforschung in der mehrstufigen Fertigung / Karl Ludwig Pedell. Publisher: München : R. Oldenbourg Verlag, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003755] (1).
Rationalisierung des Materialverbrauchs in der Produktion : eine Studie zum Erneuerungsprozess der Industrieerzeugnisse / Krystyna Poznańska. Publisher: Ammersbek bei Hamburg : Verlag an der Lottbek, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004423] (1).
Organisation für Innovationsentscheidungen : das Promotoren-Modell / von Eberhard Witte. Publisher: Göttingen : Verlag Otto Schwartz & Co., 1973. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004455] (1).
Wyobraźnia organizacyjna : nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania / Gareth Morgan ; przeł. Zofia Wiankowska-Ładyka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Other title: Imaginization : new mindsets for seeing.Availability: Copies available for loan: [M-070839] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114711] (1).
Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu : procesy adaptacji i współpracy. Cz. 1 / Józef Penc. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu : procesy adaptacji i współpracy. Cz. 2 / Józef Penc. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi : nowe wyzwania, nowe role / Dave Ulrich ; [tł. Monika Myszkiewicz, Karina Sikora]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007492] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095463] (1).
Ewolucja przedsiębiorstw ery informacji / Tadeusz Kasprzak. Publisher: Warszawa : Katedra Cybernetyki i Badań Operacyjnych. Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Internet - nowa strategia i organizacja firmy / Monika Woźniak. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Raport o stanie oświaty w PRL / Komitet Ekspertów dla Opracowania Raportu o Stanie Oświaty w PRL. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-013206] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013261] (1).
Współczesne innowacje w systemie oświaty i wychowania / pod red. Romany Miller ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1976. Availability: Copies available for loan: [MA-006406] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013297] (1).

Powered by Koha