Your search returned 132 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów / pod red. Mieczysława Łobockiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-027707] (6).
  Copies available for hold on place: [M-087351] (1).
Lists:
Modernisation of vocational education and training : [report 1999 / participated aut. Elżbieta Drogosz-Zabłocka et al. ; Polish] National Observatory. Publisher: Warsaw : Task Force for Training and Human Resources, Cooperation Fund, 1999. Other title: Report 1999 | National Observatory Poland - report 1999.Availability: Copies available for hold on place: [M-009570] (1).
Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej : wybrane próby / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz ; Uniwersytet Zielonogórski. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045873] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu / red. Barbara Kożuch. Publisher: Białystok : Fundacja "Współczesne Zarządzanie", 2002-2013. Other title: WZ Współczesne Zarządzanie | Contemporary Management Quarterly : the journal of scientific community and business leaders | Współczesne Zarządzanie = Modern Management Quarterly | Współczesne Zarządzanie - Contemporary Management Quarterly.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-434] (12).
Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej / Grzegorz Gorzelak, Maciej Smętkowski ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006878] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / pod red. Krzysztofa Kaszuby, Jana Targalskiego. Publisher: Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. Other title: Innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Nowoczesny przemysł / Bolesław Lubas, Tadeusz Podwysocki. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-073361] (2).
Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole / pod redakcją Marii Teresy Michalewskiej, przy współpracy Piotra Kowolika. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-030712] (1).
Lists:
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej : wyniki badania ankietowego / Danuta Kołodziejczyk, Małgorzata Pawłowska. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Idee i rzeczywistość : bibliotekarstwo pragmatyczne / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2002. Other title: Ideas and the reality : a pragmatic librarianship.Availability: Copies available for hold on place: [M-105569] (1).
Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym : zbiór studiów = Strategies of educational reforms in Poland in a comparative perspective / pod red. Ireny Wojnar, Andrzeja Bogaja, Jerzego Kubina ; Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 1999. Other title: Strategies of educational reforms in Poland in a comparative perspective.Availability: Copies available for hold on place: [M-087132] (1).
Polska innowacyjna : krajowa myśl techniczna na rynkach światowych / Jan Maciejewicz [et al. ; pod red. Jana Monkiewicza]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-073396] (1).
  Copies available for hold on place: [M-035734] (1).
Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską / Marcin Sakowicz. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Psychologiczno-pedagogiczne kształcenie nauczycieli / pod red. Józefa Kuźmy i Haliny Kosętki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-085216] (4).
  Copies available for hold on place: [M-040621] (1).
Innowacyjny jednolity rynek : wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej : materiały pokonferencyjne / pod red. Leszka Kwiecińskiego. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-035109] (6).
  Copies available for hold on place: [M-101667] (1).
Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki : na lata 2007-2013 / Ministerstwo Gospodarki. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki. Departament Rozwoju Gospodarki, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-063472] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje. T. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Other title: Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne.Availability: Copies available for hold on place: [M-069595] (1).
Wymiary edukacji zintegrowanej / Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Nowak-Łojewska ; Uniwersytet Zielonogórski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049142] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Edukacja w wolności / Wiesława Śliwerska, Bogusław Śliwerski [et al.] ; [red. Wojciech Śliwerski]. Edition: Wyd. 3 zm. i poszerz.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk. Publisher: Warszawa : Difin, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-051373] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Innowacyjność w procesie kształcenia w uczelniach cywilnych i wojskowych / pod red. Wojciecha Horynia. Publisher: Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bogdanienki, Marcina Kuzela, Iwony Sobczak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-114750] (1).
  Checked out (1).
Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bogdanienki, Marcina Kuzela, Iwony Sobczak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058698] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Modele rozwoju gospodarczego dla Polski : w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki / oprac. i red. nauk.: Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Other title: Restructuring potential under globalization and new economy conditions.Availability: Copies available for loan: [M-081415] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114998] (1).
Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji / Andrzej H. Jasiński. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-114724] (1).
Wspieranie innowacyjności przez Unię Europejską : V program ramowy badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej w latach 1998-2002 na przykładzie II programu horyzontalnego: Promocja innowowacji i popieranie udziału małych i średnich przedsiębiorstw / Joanna Jankiewicz. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Innowacyjność w teorii i praktyce / red. nauk. Marian Strużycki. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe / Adam Oleksiuk. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093813] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).

Powered by Koha