Your search returned 62 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Informacja i świat w którym żyjemy / Juliusz Lech Kulikowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [MA-005067] (1).
Człowiek, informacja, społeczeństwo / Ireneusz Ihnatowicz. Publisher: Warszawa : Czytelnik, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-002552] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105368] (1).
Oblicza Internetu / [red. nauk. Marek Sokołowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Instytut Informatyki Stosowanej]. Publisher: Elbląg : PWSZ ; Biskupiec : "Algraf" , 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-105724] (1).
Lists:
Współczesne oblicza mediów / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : A. Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-067564] (1).
The subject approach to information / A. C. Foskett. Publisher: London : Clive Bingley, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-028856] (1).
Przetwarzanie informacji społecznych dla ocen moralnych u uczniów klas młodszoszkolnych / Elżbieta Gaweł-Luty ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Publisher: Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-030740] (1).
Kultura newsów / Stuart Allan ; przekł. Adriana Sokołowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051643] (5).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Informacja i współdziałanie / Michał Szulczewski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-035668] (1).
Przyszłość a technika : ergonomiczna analiza funkcji społecznej badań naukowych i techniki / Władysłw Kozłowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-036497] (1).
Déontologie des médias : institutions, praqtiques et nouvelles approches dans le monde / Henri Pigeat, Jean Huteau. Publisher: Paris : Éditions UNESCO : ECONOMICA, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-043943] (1).
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne / Marian Golka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057005] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107889] (1).
Od komunikacji do manipulacji : mechanizmy wywierania wpływu / Paweł Znyk. Publisher: Kežmarok : Európsky inštitút skúmania medzinárodných vzťahov, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050738] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Lists:
Media lokalne w Polsce. T. 1 / Ryszard Kowalczyk. Publisher: Poznań : Wydawnictwo "Contact", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media lokalne w Polsce. T. 3 / Ryszard Kowalczyk. Publisher: Poznań : Wydawnictwo "Contact", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Securitologia : nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych = Securitology : a security science of human beings and social organizations = Sekûritologiâ : nauka o bezopasnosti čeloveka i obŝestvennyh organizacij / Leszek F. Korzeniowski. Publisher: Kraków : EAS, 2008. Other title: Securitology : a security science of human beings and social organizations | Sekûritologiâ : nauka o bezopasnosti čeloveka i obŝestvennyh organizacij.Availability: Copies available for loan: [M-054455] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Ekonomika informacji : metody / Józef Oleński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-057299] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Informacja w internecie / Magdalena Karciarz, Maciej Dutko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089320] (1).
  Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Lists:
Skuteczne komunikowanie w administracji publicznej / Walentyna Trzcińska, Izabela Wiciak. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współczesne oblicza mediów / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Policy announcements and welfare / Vadym Lepetyuk, Christian A. Stoltenberg. Publisher: Warsaw : National Bank of Poland, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-078908] (1).
Biały wywiad : otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki / pod red. nauk. Wojciecha Filipkowskiego i Wiesława Mądrzejowskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. Other title: Otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki.Availability: Copies available for loan: [M-089171] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Lists:
Polska w mediach, media w Polsce / red. nauk. Zbigniew Pucek i Joanna Bierówka ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk Humanistycznych. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-114657] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 659.3] (1).
Transformacja polskiego systemu medialnego / red. naukowa Marek Sokołowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Zarządzanie dziś i jutro / redakcja naukowa Monika Wyrzykowska-Antkiewicz. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
The new information professional : how to thrive in the information age doing what you love / Sue Myburgh. Publisher: Oxford : Chandos, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Gry informacyjne : dziennikarstwo epoki cyfrowej / Ian Bogost, Simon Ferrari, Bobby Schweizer ; przekł. Joanna Gilewicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. Other title: Newsgames : journalism at play.Availability: Copies available for loan: [M-116533] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Lists:
Współczesna edukacja medialna : teoria i rzeczywistość / Agnieszka Ogonowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090010] (7).
Gotowych faktów nie ma : kreacja informacji oraz wizerunku publicznego i medialnego / Wiesław Gałązka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko : komentarz / Bartosz Rakoczy. Edition: Stan prawny na 10 sierpnia 2010 r., (uwzględniono zm. wchodzące w życie 25 sierpnia 2010 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ekonomiczne mechanizmy efektywności komunikacji rynkowej / Sławomir Czarniewski. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089935] (2).
  Copies available for hold on place: [M-112346] (1).

Powered by Koha