Your search returned 54 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Użytkownicy informacji elektronicznej / red. nauk. Maria Kocójowa ; [tł. Remigiusz Sapa] ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Other title: Users of Electronic Information.Availability: Copies available for hold on place: [M-105531] (1).
Analiza systemów informacyjnych : wyszukiwanie, organizacja i przetwarzanie informacji / Charles T. Meadow ; tłumacze Mikołaj Poletyłło, Grażyna Górna, Jan Bobrowski, Jędrzej Bukowski, Wiesława Osińska. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006576] (1).
Oblicza Internetu / [red. nauk. Marek Sokołowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Instytut Informatyki Stosowanej]. Publisher: Elbląg : PWSZ ; Biskupiec : "Algraf" , 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-105724] (1).
Lists:
Dziennikarstwo internetowe / Leszek Olszański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004793] (4).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Publiczne media elektroniczne w Europie / Alicja Jaskiernia ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045139] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Other title: Information in the net : problems, methods and technologies.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105547] (1).
Wideo - reporter czyli człowiek orkiestra / Michał Bukojemski. Publisher: Warszawa : Telewizja Polska. Biuro Programowe, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 791] (1).
E-government : systemy informacji publicznej / Mariusz Luterek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
eGov : eBusiness strategies for government / Douglas Holmes. Publisher: London : Nicholas Brealey Publishing, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-058748] (1).
Lists:
Ochrona dziedzictwa cyfrowego : zalecenia / opracowanie National Library of Australia ; tłumaczenie Ireneusz Sojka ; DELOS. Publisher: Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2003. Other title: Guidelines for the preservation of digital heritage.Availability: Copies available for hold on place: [M-105510] (1).
Internet : ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa = Internet : protection of freedom, property and security = Internet : der Schutz der Freiheit, des Eigentums und der Sicherheit / redakcja: Grażyna Szpor ; aut.: Andrzej Adamski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych / Krzysztof Narojczyk. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-105508] (1).
Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081376] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym / Jarosław Pacek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. Other title: Bibliography in a changing information environment.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105513] (1).
The internet and travel an tourism education / Gary Williams, William Chernish, Bob McKercher, ed. Publisher: New York [etc.] : The Haworth Hospitality Press an impint the Haworth Press, Inc., cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-082600] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Nowe nowe media / Paul Levinson ; przekład Maria Zawadzka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084275] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
The extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher / Randolph Hock ; forew. by Gary Price. Edition: 4th ed.Publisher: Madford : CyberAge Books, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Lists:
Gry informacyjne : dziennikarstwo epoki cyfrowej / Ian Bogost, Simon Ferrari, Bobby Schweizer ; przekł. Joanna Gilewicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. Other title: Newsgames : journalism at play.Availability: Copies available for loan: [M-116533] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Lists:
Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych / red. nauk. Grażyna Szpor ; [poszczególne cz. napisali:] Dorota Chromicka [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2013.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza - stan faktyczny - kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Justyna Jasiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Other title: Youth information literacy : analysis - actual state - education in Poland, Germany and Great Britain.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105548] (1).
Internet w społeczeństwie informacyjnym : zastosowania Internetu i systemów komputerowych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ryszard Pregiel, Maciej Rostański ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-094647] (1).
Internet : prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług = Internet : problems of net, portals and e-services / red.: Grażyna Szpor i Wojciech R. Wiewiórowski ; aut.: Dorota Chromicka [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Implementacja ITIL w administracji publicznej / Adam Mizerski, Martyna Wilk. Publisher: Wrocław : Presscom, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Lists:
Technologia informacyjna wspomagająca zarządzanie kadrami : kilka zagadnień / Kazimierz Mikulski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-112123] (1).
Media i dziennikarstwo internetowe / Leszek Olszański. Publisher: Warszawa : Wydaw. Poltext, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-097014] (2).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Dostępność treści internetowych (WCAG 2.0) w praktyce instytucji publicznych / Martyna Wilk. Publisher: Wrocław : Presscom, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-099347] (1).
Informatyzacja postępowania cywilnego : teoria i praktyka / redaktorzy Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek ; [recenzja naukowa: Agnieszka Góra-Błaszczykowska]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Nauka o informacji w okresie zmian : informatologia i humanistyka cyfrowa : praca zbiorowa / pod redakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty przy udziale Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wiorogórskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2016. Other title: Information science in the change : information science and digital humanities.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-105558] (1).
The impact of the digital world on management and marketing / editors Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk. Publisher: Warsaw : Poltext : Kozminski University, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Wdrażanie elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie / Jacek Zgutczyński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha