Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ekonomika informacji : podstawy / Józef Oleński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Mirosław Kwieciński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-048178] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Analiza informacji w administracji i biznesie / Tomasz R. Aleksandrowicz. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-098098] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088580] (1).
Informacja społeczna / Michał Szulczewski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-011679] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011678] (1).
Informacja w zarządzaniu procesem zmian / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102833] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie / Eufemiusz Terebucha. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-007790] (1).
Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102834] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Standardy informacyjne w gospodarce / Józef Oleński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-024428] (14).
  Copies available for hold on place: [M-105727] (1).
Analiza możliwości wyodrębniania i diagnozowania sektora informacyjnego w gospodarce polskiej / Dariusz Tadeusz Dziuba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-024050] (13).
  Copies available for hold on place: [M-089566] (1).
Boss Gospodarka : tygodnik ekonomiczny. Publisher: Warszawa : Euromoney Polska, 2000-2004. Availability: Copies available for hold on place: [CA-9] (1).
Przetwarzanie informacji społecznych dla ocen moralnych u uczniów klas młodszoszkolnych / Elżbieta Gaweł-Luty ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Publisher: Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-030740] (1).
Biuletyn Euroregionu Bałtyk / Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Publisher: Elbląg : Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, 2006-2011. Availability: Copies available for hold on place: [CA-170] (6).
Euro Info dla Małych i Średnich Firm / Fundusz Współpracy. Publisher: Warszawa : Fundusz Współpracy. Centrum Korenspondencyjne Euro Info, 1998-2017. Other title: Biuletyn Euro Info dla Małych i Średnich Firm | Biuletyn dla Małych i Średnich Firm Euro Info | Euro Info Biuletyn dla Małych i Średnich Firm | Euro Info | Euro Info Biuletyn | Biuletyn Euro Info | Euro Info Biuletyn dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Biuletyn Euro Info dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Biuletyn dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Euro Info.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1166] (5).
Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej / red. nauk. Anna Dyhdalewicz, Grażyna Klamecka-Roszkowska, Jerzy Sikorski. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Informacja gospodarcza, informacja kredytowa : system wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych / Beata Bińkowska-Artowicz. Edition: Stan prawny na 1 września 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Other title: System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.77] (1).
Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu / pod red. Magdaleny Sitek, Iwony Niedziółki i Aleksandry Ukleja ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych / Jarosław Chałas, Halina Kwiatkowska. Publisher: Warszawa : "Difin", 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-102829] (1).

Powered by Koha