Your search returned 27 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej / Michał Bernaczyk. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Jawność i kompetencja : monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowej Województwa Podlaskiego : raport / Piotr Sitniewski, Jarosław Ruszewski. Publisher: Suwałki : Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego : komentarz / Grzegorz Sibiga. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2011 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 11kwietnia i 1 lipca 2011 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Lists:
Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego : praktyczny komentarz / Ewa Bończak-Kucharczyk. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Udzielanie informacji przez administrację publiczną : (teoria i praktyka) / Grzegorz Rydlewski, Przemysław Szustakiewicz, Katarzyna Golat. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Jawność w samorządzie terytorialnym / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Informacja w administracji publicznej : prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony / Paweł Fajgielski. Publisher: Wrocław : Presscom, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Sposób określania zasad dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy gminy w aktach prawa miejscowego, na przykładzie statutów gmin województwa opolskiego / Anna Bohdan. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Problem uznania operatu szacunkowego za informację publiczną / Adam Bochentyn. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Udostępnianie informacji publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez Biuletyn Informacji Publicznej i w trybie wnioskowym / Jarosław Czerw. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Rejestry w sprawach samorządowych / Jerzy Korczak. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Jawność współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi / Ewa Koniuszewska. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Ingerencja informacyjna w świetle zasady jawności działania administracji publicznej / Katarzyna Kłosowska-Lasek. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Problematyka jawności działania samorządu terytorialnego w aspekcie dostępu do akt ogólnego postępowania administracyjnego / Przemysław Kledzik. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i radnych - zarys problemu w kontekście jawności działania samorządu terytorialnego / Katarzyna Janaczek. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich w kontekście uregulowań zawartych w statusach województw / Justyna Kuśnierz-Chmiel. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Społeczeństwo obywatelskie a jawność działania samorządu terytorialnego : (na przykładzie miasta Rzeszowa) / Ewelina Kloc. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Biuletyn Informacji Publicznej jednostek samorządu terytorialnego jako źródło dostępu do informacji publicznej / Karolina Kentnowska. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Język mniejszości a jawność działania samorządu terytorialnego / Tomasz Moll. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Odmowa udostępniania informacji publicznej przetworzonej / Łukasz Młynarkiewicz. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Planowanie przestrzenne a zasada jawności działania organów administracji : wybrane zagadnienia / Beata Sagan. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Publikacja aktów prawa wewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego a zasada jawności administracyjnej / Piotr Ruczkowski. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Skuteczność rozwiązań prawnych w zakresie usług elektronicznej administracji publicznej / Małgorzata Ganczar, Alicja Sytek. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Zasada jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego / Piotr Sitniewski. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Ogłaszanie aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę - wybrane zagadnienia / Maciej Delijewski. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Błażej Kwiatek. Edition: Stan prawny na 20 stycznia 2020 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Online Access: Click here to access online Availability: No copies available
  Checked out (1).
Polish public libraries as intermediaries in accessing information and public services (e-Government) in the opinion of librarians / Mariusz Luterek. Source: Zagadnienia Informacji Naukowej Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, 1972-Online Access: Click here to access online

Powered by Koha