Your search returned 365 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Entsorgung der deutschen Vergangenheit? : ein polemischer Essay zum "Historikerstreit" / Hans-Ulrich Wehler. Edition: Originalausg.Publisher: München : Verlag C. H. Beck, 1988. Availability: Copies available for loan: [MA-002697] (1).
Po co nam historia ? / przeł. Maria Mróz ; wstępem opatrzył Tadeusz Łepkowski. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1986. Other title: Historia para qué.Availability: Copies available for hold on place: [M-011201] (1).
Historia, psychika, architektura / Przemysław Trzeciak. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-087643] (1).
Siedem polskich grzechów głównych ; Nieśmieszne igraszki / Zbigniew Załuski. Edition: Wyd. 8.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-011280] (1).
Postacie miłości : przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce / Ryszard Dyoniziak. Edition: Wyd. 2, uzup.Publisher: Kraków : Universitas, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-055056] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088849] (1).
Zasady i kompromisy : wybór pism / Michał Bobrzyński ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Włodzimierz Bernacki. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-051139] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039702] (1).
Historia - kultura - metafora : powstanie nieklasycznej historiografii / Wojciech Wrzosek ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Publisher: Wrocław : Wydaw. Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-069793] (1).
Dylematy filozofii / pod red. Doroty Probuckiej. Publisher: Kraków : "Aureus", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088622] (1).
Filozofia i logika : w stronę Jana Woleńskiego / [red. Jan Hartman ; współpr. red.: Krystyna Dulińska et al. ; aut.: Andrzej Biłat et al.]. Publisher: Kraków : "Aureus", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-011255] (1).
Filozofia osobowości : od antycznej idei duszy do współczesnej teorii osoby / Tadeusz Kobierzycki. Publisher: Warszawa : Eneteia, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006973] (2).
  Copies available for hold on place: [M-094164] (1).
Lists:
Filozofia średniowiecza / Richard Heinzmann ; przeł. Piotr Domański ; [posł. Mikołaj Olszewski]. Publisher: Kęty : Wydaw. Antyk - Marek Derewiecki, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-095816] (1).
Historia filozofii rosyjskiej / Mikołaj Łosski, przekł. Henryk Paprocki. Publisher: Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2000. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-095801] (1).
Kobieta i mężczyzna : dzieje refleksji filozoficzno-społecznej / Maciej Uliński. Publisher: Kraków : Aureus, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Rozum, wolność, odpowiedzialność : studium z historii idei w nowożytnej i współczesnej myśli filozoficznej / Jan Hudzik. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-094162] (1).
Nowa jedność Europy? : rozważania filozoficzne / red. Andrzej Przyłębski, Luigi Romani, Andreas Speer. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2001. Other title: Europas neue Einheit?.Availability: Copies available for hold on place: [M-030582] (1).
Studia nad ideą podmiotowości człowieka / red. Zdzisław J. Czarnecki. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-012860] (1).
Der Zeitgeist und die Geschichte / Emil Staiger. Publisher: Tübingen : J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), 1961. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004505] (1).
Geschichte der Rechtsphilosophie : Schwerpunkte-Kontrapunkte / René Marcic. Publisher: Freiburg : Verlag Rombach, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003300] (1).
Wśród pisarzy i uczonych : szkice historycznoliterackie / Zbigniew Jerzy Nowak. Publisher: Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1980. Availability: Copies available for hold on place: [MA-005107] (1).
Obrona Sokratesa / Platon ; przeł. Władysław Witwicki. Edition: Wyd. 1 w tej ed.Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-054998] (1).
Filozofia i socjologia XX wieku. Cz. 1 / redaktor Halina Krahelska. Edition: Wyd. 2 rozszerzone i uzupełnione.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. Availability: Copies available for loan: [M-084150] (4).
  Copies available for hold on place: [M-009054] (1).
Filozofia i socjologia XX wieku. Cz. 2 / redaktor Halina Krahelska. Edition: Wyd. 2 rozszerzone i uzupełnione.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. Availability: Copies available for loan: [M-084151] (4).
  Copies available for hold on place: [M-084005] (1).
Filozofia marksistowska : teksty źródłowe / wyboru dokonał Henryk Swienko. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006217] (1).
Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego / Bertrand Russell ; przeł. Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc i Michał Szczubiałka. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2000. Other title: History of western philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day.Availability: Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Dzieje europejskiej filozofii klasycznej / Stefan Swieżawski. Publisher: Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-094140] (1).
Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Władysław Tatarkiewicz. Edition: Wyd. 18.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Other title: Filozofia starożytna i średniowieczna.Availability: Copies available for loan: [M-023486] (1).
Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Władysław Tatarkiewicz. Edition: Wyd. 18.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Other title: Filozofia nowożytna do roku 1830.Availability: Copies available for loan: [M-023487] (1).
Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Władysław Tatarkiewicz. Edition: Wyd. 15.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Other title: Filozofia XIX wieku i współczesna | Filozofia dziewiętnastego wieku i współczesna.Availability: Copies available for loan: [M-023488] (1).
Od Heraklita do Husserla : spotkania z filozofią / Adam Sikora. Publisher: Warszawa : Open, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-094148] (1).

Powered by Koha