Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
The human group / George C. Homans. Publisher: New York ; Burlingame, CA : Harcourt, Brace & world, cop. 1950. Availability: Copies available for hold on place: [M-017032] (1).
Grupy / Carol K. Oyster ; przekł. Anna Bezwińska-Walerjan. Publisher: Poznań : Zysk i Spółka Wydaw., cop. 2002. Other title: Groups.Availability: Copies available for loan: [M-079528] (4).
  Copies available for hold on place: [M-108067] (1).
Procesy grupowe : dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa / Rupert Brown ; przekład Jacek Suchecki. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-104476] (4).
  Copies available for hold on place: [M-108042] (1).
European social class : stability and change / [ed.] Bernard Barber and Elinor G. Barber. Publisher: New York : The Macmillan Company, cop. 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-040283] (1).
Małe struktury społeczne / wybór i wstęp Ireny Machaj. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-101378] (1).
Rozwojowe i sytuacyjne przesłanki dynamiki grup dziecięcych i młodzieżowych / oprac. zespół w składzie Z. Dołęga [et al.] ; pod red. Zofii Ratajczak. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-050437] (1).
Małe struktury społeczne : wstęp do mikrosocjologii strukturalnej / Jacek Szmatka. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-056493] (2).
Psychologia społeczna dla nauczycieli / Stanisław Mika. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-096962] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088875] (1).
Myślenie stereotypowe i uprzedzenia : mechanizmy poznawcze i afektywne / red. nauk. Mirosław Kofta. Publisher: Warszawa : Wydaw. Instytutu Psychologii PAN, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Assimilation in American life : the role of race, religion, and national origins / Milton M. Gordon. Edition: Repr.Publisher: New York : Oxford University Press, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-054196] (1).
Splatając na nowo to, co społeczne : wprowadzenie do teorii aktora-sieci / Bruno Latour ; wstęp Krzysztof Abriszewski ; przekł.: Aleksandra Derra, Krzysztof Abriszewski. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2010. Other title: Wprowadzenie do teorii aktora-sieci.Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Wobec obcych : zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe / red. nauk. Mirosław Kofta, Michal Bilewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-108146] (1).
Logika działania zbiorowego : dobra publiczne i teoria grup / Mancur Olson ; przeł. Sebastian Szymański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. Other title: Dobra publiczne i teoria grup.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Poza stereotypy : dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych / red. nauk.: Marek Drogosz, Michał Bilewicz, Mirosław Kofta ; [aut. Paul Bain et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Reprezentacje jako formy wiedzy uwarunkowane społecznie / Małgorzata Niesiobędzka. Source: Test : pismo naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Białystok : "Trans Humana" Wydaw. Uniwersyteckie, 1995-1997
Jakość życia człowieka w zdrowiu i w chorobie / redakcja naukowa Ewa Zasępa. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2020. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).

Powered by Koha