Your search returned 6 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przyszłość wsi polskiej : wizje, strategie, koncepcje / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Andrzeja Rosnera, Jerzego Wilkina ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : ISP, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097621] (1).
Problemy społeczno-polityczne i gospodarcze wsi lubuskiej 1945-1975 / Adam Markiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-035657] (1).
Fundusze unijne dla polskiego rolnictwa / red. nauk. Jerzy Sikorski. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-064447] (1).
Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury = (Rural labour in transition - new opportunities for new market) / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Rural labour in transition - new opportunities for new market.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Obszary wiejskie : wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość = (Rural areas : countryside expanse and population, social activity and enterpreneurship) / pod redakcją Krystiana Heffnera i Brygidy Klemens ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Rural areas : countryside expanse and population, social activity and enterpreneurship.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Przestrzenne skutki procesów ludnościowych na obszarach wiejskich = Spatial effects of demographic processes in rural areas / pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Pauliny Legutko-Kobus. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017. Other title: Spatial effects of demographic processes in rural areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:

Powered by Koha