Your search returned 70 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Michael E. Porter ; przekł. Andrzej Ehrlich. Publisher: Warszawa : Państw. Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 1992. Availability: Copies available for loan: [M-044913] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039512] (1).
Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego / oprac. wykonane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych w Warszawie przez Wacława Wilczyńskiego i zespół pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; red. nauk. Włodzimierz Dymarski ; [aut. : Władysław Balicki et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Edition: Wyd.1, dodr.Publisher: Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-042297] (1).
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / pod red. Adama Węgrzeckiego ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Cracovia, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-067703] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010514] (1).
Alternative models of market economy for transition economies / ed. by Hans-Georg Fleck, Ryszard Ławniczak. Publisher: Warszawa : Friedrich-Naumann-Stiftung ; Poznań : Sorus Press, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-011308] (1).
Gra w rynek / Wiesław Maria Grudzewski. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-070787] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087583] (1).
Rynek i nowy marketing / Henryk Bronakowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Prawo gospodarcze : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania / Jerzy Kuciński, Zenon Trzciński. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047045] (10).
  Copies available for hold on place: [M-095696] (1).
Procesy alokacji w nowoczesnej gospodarce : państwo a rynek / Peter Unger. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-006793] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089154] (1).
The East Asian dilemma : restructuring out or growing out? / Yung Chul Park. Publisher: Princeton : Princeton University. Department of Economics. International Economics Section, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-011370] (1).
Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic ; [aut. Monika Chudobska et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-038792] (7).
Problemy renty gruntowej we współczesnym kapitalizmie / Adam Runowicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1966. Availability: Copies available for loan: [M-008718] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008438] (1).
Pieniądz a transformacja gospodarki / Jerzy Żyżyński. Edition: Wyd. 2 popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-024006] (16).
  Copies available for hold on place: [M-089434] (1).
Free to choose : a personal statement / Milton Friedman and Rose Friedman. Publisher: London [etc.] : Pan Books, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-071750] (1).
Funkcjonowanie rynku / Wojciech Wrzosek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-071444] (1).
Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod redakcją Barbary Pogonowskiej. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005817] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095863] (1).
Socjalna gospodarka rynkowa w RFN : koncepcja, rozwój, problematyka / Klaus Grimm. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-028431] (1).
Społeczeństwo wobec wyzwań gospodarki rynkowej / pod red. Wiesławy Kozek i Witolda Morawskiego ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii. Publisher: Warszawa : UW IS, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-028048] (1).
Toward electronization of the economic market : global trends and Polish experience / Dariusz T. Dziuba. Publisher: Warsaw : University of Warsaw. Faculty of Economic Sciences, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-028571] (1).
Contradiction between systemic transformation and justice / Jerzy Kleer. Publisher: Warsaw : Olympus. Center of Education and Business Development, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-028574] (1).
Transition to market economy and development of entrepreneurship in Romania / by Ovidiu Nicolescu. Publisher: Kraków : Academy of Economics, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-029094] (1).
Strategie urynkowienia : problem sekwencji reform / Manuel Hinds ; tłumacz Andrzej Wojtyna. Ekonomiczne funkcje państwa w okresie transformacji oraz w systemie docelowym / Bob Jessop ; tłumacz Jerzy Hausner. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-029927] (1).
The evolution of socio-economic order in the move to a market economy / Geoff Hodgson. Some remarks on social order and marketization / Zbigniew Pucek. Publisher: Cracow : Academy of Economics ; Warsaw : Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-029944] (1).
Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszczególne rozdz. oprac. Dominika Bochańczyk-Kupka et al.]. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-070506] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098903] (1).
Amerykański model rozwoju gospodarczego : istota, efektywność i możliwość zastosowania / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Mariusz-Jan Radło. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048628] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja / Jan Jacek Sztaudynger ; [aut. punktów 5.6, 5.7 oraz 5.1, 5.2 i 5.8 Marcin Sztaudynger]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-067916] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie / Jan W. Bossak. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
The future of capitalism : how today's economic forces shape tomorrow's world / Lester C. Thurow. Publisher: New York : William Morrow, cop. 1996. Availability: Copies available for loan: [M-053031] (2).
  Copies available for hold on place: [M-001776] (1).
Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji / pod red. Cezarego Kosikowskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047969] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Przyzwolenie ograniczone : robotnicy wobec rynku i demokracji / Juliusz Gardawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Friedrich Ebert Stiftung, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-088558] (1).
Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce / Tadeusz Włudyka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).

Powered by Koha