Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego / oprac. wykonane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych w Warszawie przez Wacława Wilczyńskiego i zespół pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; red. nauk. Włodzimierz Dymarski ; [aut. : Władysław Balicki et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Edition: Wyd.1, dodr.Publisher: Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-042297] (1).
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / pod red. Adama Węgrzeckiego ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Cracovia, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-067703] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010514] (1).
Społeczeństwo wobec wyzwań gospodarki rynkowej / pod red. Wiesławy Kozek i Witolda Morawskiego ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii. Publisher: Warszawa : UW IS, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-028048] (1).
Strategie urynkowienia : problem sekwencji reform / Manuel Hinds ; tłumacz Andrzej Wojtyna. Ekonomiczne funkcje państwa w okresie transformacji oraz w systemie docelowym / Bob Jessop ; tłumacz Jerzy Hausner. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-029927] (1).
Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji / pod red. Cezarego Kosikowskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047969] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce / Tadeusz Włudyka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Polski przełom ustrojowy 1989-2004 [!] : ekonomia epoki transformacji / Wacław Wilczyński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. Other title: Polski przełom ustrojowy 1989-2005.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Wybrane problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej / red. nauk. Halina Sobocka-Szczapa. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Lists:
Gospodarka rynkowa w Polsce w latach 1989-2009 : X Sympozjum Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej : monografia / pod red. Haliny Jastrzębskiej-Smolagi. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, 2010. Other title: X Sympozjum Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej | Sympozjum Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej, 10.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Lists:
Społeczna gospodarka rynkowa / pod red. Roberta W. Włodarczyka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-079560] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Ekonomia społeczna w Polsce / Halina Sobocka-Szczapa. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej / pod red. Grzegorza Goździewicza. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093495] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Wissenschaft und Wirtschaft : Wechselbeziehungen und gesellschaftliche Funktion : Dokumentation eines internationalen Kongresses, 25-28.06-1998, Gdańsk / hrsg. von Waldemar Pfeiffer ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Publisher: Toruń : Wydawnictwo UMK, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-081051] (1).
Od szoku do terapii : ekonomia i polityka transformacji / Grzegorz W. Kołodko ; [tł. z ang. Jasper Tilbury]. Publisher: Warszawa : "Poltext", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-082357] (1).
Społeczna gospodarka rynkowa w dobie globalizacji / [red. Jan Szomburg ; Polskie Forum Obywatelskie]. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-083813] (1).
O polski model społecznej gospodarki rynkowej = For the Polish model of social market economy / [przekł. Aleksandra Pawelska i Aleksandra Krzywicka ; red. Kazimierz Bidakowski]. Publisher: Warszawa : Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy : Grupa Image, 2003. Other title: For the Polish model of social market economy.Availability: Copies available for hold on place: [M-085593] (1).
W poszukiwaniu nowej tożsamości / Janusz A. Majcherek. Publisher: Warszawa : "Presspublica", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-091591] (1).
25 lat gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Bożena Borkowska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. Other title: Dwadzieścia pięć lat gospodarki rynkowej w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Lists:
Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej - w poszukiwaniu znamion polskiego modelu / Andrzej Ogonowski. Source: Między wykluczeniem a dobrobytem : refleksja nad społeczną myślą encykliki Centesimus annus Jana Pawła II Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2017
Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / pod red. Zofii Dach ; [aut. Zofia Dach et al.]. Publisher: Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-111416] (1).
  Copies available for hold on place: [M-111415] (1).

Powered by Koha