Your search returned 81 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt Szymla] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089536] (1).
Czynniki produkcji przemysłowej i eksport makroregionu południowego w procesie transformacji gospodarki / Jerzy Siemianowicz. Publisher: Kraków [etc.] : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania ; Colonel, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-099652] (1).
Zarys strategii rozwoju regionalnego Polski : raport końcowy. Publisher: Warszawa : Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-020160] (1).
Rozwój regionalny Polski 1990-1995 : raport diagnostyczny / [raport został przygot. przez zespół ekspertów w składzie: Apolonia G. Lodkowska-Skoneczna, Andrzej Pyszkowski, Jacek Szlachta]. Publisher: Warszawa : Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-020161] (1).
Samorząd terytorialny : zadania, gospodarka, rozwój / pod red. Anny Harańczyk ; [przekł. streszcz. na jęz. ang.: Wojciech Pokrzyk]. Publisher: Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego / pod red. Wojciecha Kosiedowskiego. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności " Dom Organizatora", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-050495] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej / Grzegorz Gorzelak, Maciej Smętkowski ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006878] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rozwój lokalny / Bohdan Jałowiecki ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Instytut Gospodarki Przestrzennej. Publisher: Warszawa : UW. WGiSR, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-030978] (1).
Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny / Jacek F. Nowak. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046585] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097592] (1).
Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Maika i Kazimierza Marciniaka. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo WPSTiH, 2001. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-050497] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Oblicze polityczne regionów Polski / red. nauk. Małgorzata Dajnowicz. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097612] (1).
Gospodarka samorządu terytorialnego / Andrzej Miszczuk, Magdalena Miszczuk, Krzysztof Żuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049723] (1).
Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Rozwój instytucjonalny : poradnik dla samorządów terytorialnych / Jarosław Bober [et al. ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji et al.]. Publisher: Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. Other title: Poradnik dla samorządów terytorialnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe / Adam Oleksiuk. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093813] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Klaster perspektywą dla przedsiębiorców : na polskim rynku turystycznym / Jolanta Staszewska. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Współczesne zagadnienia zarządzania : przedsiębiorstwo - biznes - region / pod red. Andrzeja Chodyńskiego. Publisher: Kraków : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114603] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 005] (1).
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit. Publisher: Kielce : Wydaw. AŚ, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-078155] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Aktywność gospodarcza i inwestycje na terenach wiejskich z uwzględnieniem obszarów chronionych / Roman Kobyliński, Aneta Burghardt. Publisher: Koszalin : Ekspert-SITR, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Public relations miast i regionów / red. nauk. Aneta Duda. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Foresight regionalny i technologiczny : pierwsze doświadczenia polskich regionów = Regional and technological foresight : first experiences of Polish regions / pod red. Andrzeja Klasika, Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Regional and technological foresight first experiences of polish regions.Availability: Copies available for loan: [M-066191] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = (Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges) / pod red. Tadeusza Kudłacza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Lists:
Organizowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym / red. Zbigniew Olesiński ; [Fundacja BFKK]. Publisher: Białystok : Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Ekonomiczna aktywność państwa w rozwoju gospodarczym województw w Polsce / Janusz Heller. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów / red. Andrzej Chodyński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114583] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? : mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych / Paweł Swianiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-083827] (1).
Polska Wschodnia : determinanty rozwoju / red. nauk. Bogusław Plawgo. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-083861] (1).
Polska Wschodnia - zarządzanie rozwojem / red. nauk. Bogusław Plawgo. Publisher: Bałystok : Wyższa Szkoła Admnistracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-083860] (1).
Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej / pod red. nauk. Adama R. Szromka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Proksenia", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084656] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Lists:

Powered by Koha