Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Der Schutz der Persönlichkeit, der Ehre und des wirtschaftlichen Rufes im Privatrecht : vornehmlich auf Grund der Rechtsprechung / Ernst Helle. Edition: Auflage 2, erweiterte.Publisher: Tübingen : J.C.B.Mohl (Paul Siebeck), 1969. Availability: Copies available for hold on place: [MA-001373] (1).
Godność pracownika kategorią prawa pracy : konferencja naukowa, (5 czerwca 2001 r.) / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : na zlec. BRPO ; Łódź : Master, cop. 2002. Other title: Konferencja naukowa: Godność pracownika kategorią prawa pracy, (5 czerwca 2001 r.).Availability: Copies available for loan: [M-076653] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne : księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : Agencja MASTER, 2003. Other title: Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich.Availability: Copies available for loan: [M-047195] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112492] (1).
Cierpienie, umieranie, nadzieja / Józef Tarnawa. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM : Ignatianum, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-097913] (1).
Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika / Dominika Dörre-Nowak. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-098675] (4).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Godność obywatela, urzędu i instytucji : zmiany prawnoustrojowe prokuratury RP : konferencja naukowa, Rzeszów, 24 maja 2005 r. / red. nauk. Halina Zięba-Załucka, Maciej Kijowski. Publisher: Rzeszów : [s.n.], 2005 (Rzeszów : Drukarnia "Steiner"). Availability: Copies available for hold on place: [M-109617] (1).
Godność - utracona ? / [Wanda Terlecka et al.]. Publisher: Kielce : Jedność, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-042749] (1).
O godności człowieka / Józef Kozielecki. Publisher: Warszawa : Czytelnik, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-002605] (1).
Wartości, godność i władza : dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem / Marek Kosewski ; [Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie]. Publisher: Warszawa : Vizja Press&IT, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-101512] (1).
Die Menschenwürde in der Grundrechtsordnung der Europäischen Union / Philipp Wallau. Publisher: Göttingen : V&R Unipress ; Bonn : Bonn University Press, cop. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-087824] (1).
Ku rozumieniu godności człowieka / red. Grzegorz Hołub, Piotr Duchliński. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe PAT, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-084129] (1).
Godność : referaty wygłoszone na sesjach naukowych : VI Dni Jana Pawła II. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, cop. 2011. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-085667] (1).
Szkice z dziejów literatury i kultury : idee-motywy-wartości / Julian Maślanka ; Polska Akademia Umiejętności. Wydział Filologiczny. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności. Wydział Filologiczny, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-093812] (1).
Homo iuridicus - człowiek jako podmiot prawa publicznego / Tatiana Chauvin. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne / Leszek Bosek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Other title: Gwarancje godności ludzkiej.Availability: Copies available for loan: [M-103056] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Godność - wolność - prawa człowieka : rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej : publikacja zawiera zapis wystąpień i dyskusji z konferencji w Krakowie 25-26 września 2015 r. / [redakcja Rafał Budnik, Michał Góra]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo "Wokół Nas", 2016. Availability: Copies available for hold on place: [M-100915] (1).
Prawo do życia człowieka w okresie prenatalnym : analiza w perspektywie prawno-kulturowej - ze szczególnym uwzględnieniem doktryny personalizmu chrześcijańskiego / Piotr Ściślicki. Publisher: Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Godność narodu nie jest możliwa bez narodowej pamięci / Leon Kieres. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-
Tożsamość : współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie / Francis Fukuyama ; przełożył Jan Pyka. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019. Other title: Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie | Identity : the demand for dignity and the politics of resentment.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Godność człowieka jako podstawa sprawiedliwości = Human dignity as the fundamental of justice / Wojciech Dziedziak. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Lublin : UMCS, 1954-Source: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2019Other title: Human dignity as the fundamental of justice.

Powered by Koha