Your search returned 7 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Strategia rozwoju samorządów gminnych / pod red. Andrzeja J. Kozłowskiego. Publisher: Piła : BINGO Reklama-Promocja : na zlec. Wyższej Szkoły Biznesu, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-075199] (1).
  Copies available for hold on place: [M-026860] (1).
Jednostki pomocnicze gminy jako forma realizacji zasady subsydiarności - doświadczenia polskie i francuskie / Monika Augustyniak. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Porozumienie administracyjne jako forma wykonywania zadań przez gminę / Ewa Bonusiak. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Formy organizacyjnoprawne realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach / Mirosław Wincenciak. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Dopuszczalność stanowienia aktów prawa miejscowego przez organy jednostek pomocniczych / Sebastian Gajewski. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Uchwały organów jednostek pomocniczych gminy jako źródło prawa w samorządzie terytorialnym w świetle orzeczeń sądów administracyjnych / Łukasz Karaś. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Statut jednostki pomocniczej gminy w ramach samorządowych źródeł prawa / Kamil Sikora. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018

Powered by Koha