Your search returned 345 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kultury pozaeuropejskie i globalizacja : zderzenia / red. nauk. Jerzy Zdanowski ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-065890] (4).
  Copies available for hold on place: [M-095519] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Tomasz Szeląg. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
  Checked out (1).
Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Wallasa ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Współczesne problemy globalne a bezpieczeństwo europejskie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa 24 czerwiec 2000 roku / pod red. Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Globalisierung - Ende nationaler Wirtschaftspolitik? / Friedrich-Ebert-Stiftung, Kocheler Kreis. Publisher: Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Wirtschaftspolitik, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003756] (1).
Konjunktur im Umbruch : Risiken und Chancen / Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Publisher: Stuttgart ; Mainz : Verlag W.Kohlhammer, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004698] (1).
Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy / pod red. Barbary Fijałkowskiej i Arkadiusza Żukowskiego ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Oddział w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2002. Other title: Unification and differentiation of contemporary Europe.Availability: Copies available for hold on place: [M-109996] (1).
Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Marek Jacek Stankiewicz. Publisher: Toruń : TNOiK Dom Organizatora, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach globalizacji handlu / praca pod red. Stanisława Miklaszewskiego ; [aut. Stanisław Miklaszewski et al.]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Praca : utopia na co dzień / Ettore Gelpi ; [tł. Dariusz Wandzioch]. Publisher: Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002. Other title: Lavoro.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Globalizacja a integracja / Adam Budnikowski ; Kolegium Gospodarki Światowej. Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-101673] (1).
Globalizacja : strategia i zarządzanie / George Stonehouse [et al.] ; [red. nauk. wyd. pol. Grażyna Gierszewska ; tł. Marek Albigowski, Jarosław Filip Dąbrowski]. Publisher: Warszawa : Felberg SJA, 2001. Other title: Global and transnational business.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-044918] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Narody słowiańskie wobec globalizacji / pod red. Andrzeja L. Zachariasza. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005838] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101504] (1).
Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego / Marcin K. Nowakowski. Publisher: Warszawa : Difin, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088596] (1).
Dżihad kontra McŚwiat / Benjamin R. Barber ; przeł. Hanna Jankowska. Publisher: Warszawa : Muza, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003005] (3).
Dżihad kontra McŚwiat / Benjamin R. Barber ; przeł. Hanna Jankowska. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Muza, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005018] (3).
Globalizacja : i co z tego dla ludzi wynika / Zygmunt Bauman ; przeł. Ewa Klekot. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-052566] (9).
  Copies available for hold on place: [M-088855] (1).
Globalizacja i konsumpcja : dwa dylematy współczesności / Małgorzata Bogunia-Borowska, Marta Śleboda. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003539] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107716] (1).
Globalizacja i my : tożsamość lokalna wobec trendów globalnych / red. Romuald Piekarski, Michał Graban. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005602] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107784] (1).
Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-105679] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji / Grażyna Gierszewska. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wspólnota polityczna w dobie globalizacji : między jednością a różnorodnością / red. Krzysztof Maryl, Michał B. Mojski, Konrad Romaniuk ; przedm. Katarzyna Żukrowska. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Huszonegyedik Századi Jövőképek / Béla Beszteri. Publisher: Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-009530] (17).
  Copies available for hold on place: [M-009529] (1).
Paradoksy globalizacji / Włodzimierz Anioł ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja a tożsamość / red. nauk. Jerzy Zdanowski ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Askon, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003544] (4).
  Copies available for hold on place: [M-101581] (1).
Rozważny szeryf : Stany Zjednoczone po zimnej wojnie / Richard N. Haass ; tł. Andrzej Niedzielski. Publisher: Warszawa : Wydaw. "von Borowiecky", 2004. Other title: Reluctant sheriff.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
No space, no choice, no jobs, no logo / Naomi Klein ; przekł. Hanna Pustuła. Publisher: Izabelin : "Świat Literacki", cop. 2004. Other title: No logo.Availability: Copies available for loan: [M-050087] (3).
Problemy polityki bezpieczeństwa wobec procesów globalizacji / pod red. Janusza Świniarskiego i Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Korupcja rządów : państwa pokomunistyczne wobec globalizacji / Antoni Z. Kamiński, Bartłomiej Kamiński. Publisher: Warszawa : Wydaw. "TRIO" : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-023165] (3).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Państwo narodowe a globalizacja - dynamika powstawania nowego ładu / Katarzyna Gilarek. Publisher: Łysomice : Europejskie Centrum Edukacyjne, [2003]. Other title: Państwo narodowe (nation state) a globalizacja.Availability: Copies available for loan: [M-068173] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101549] (1).

Powered by Koha