Your search returned 31 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Tomasz Szeląg. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
Współczesne problemy globalne a bezpieczeństwo europejskie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa 24 czerwiec 2000 roku / pod red. Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Narody słowiańskie wobec globalizacji / pod red. Andrzeja L. Zachariasza. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005838] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101504] (1).
Globalizacja i my : tożsamość lokalna wobec trendów globalnych / red. Romuald Piekarski, Michał Graban. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005602] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107784] (1).
Transformacja - integracja - globalizacja / pod red. Stanisława Miklaszewskiego. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-028516] (5).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Intercultural dialogue, Brussels, 20 and 21 March 2002 = Dialogue interculturel, Bruxelles, 20 et 21 mars 2002 / European Commission. Directorate-General for Education and Culture ; Jean Monnet Project. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. Other title: Dialogue interculturel, Bruxelles, 20 et 21 mars 2002.Availability: Copies available for hold on place: [M-022741] (1).
Integracja a globalizacja. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006194] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Integracja a globalizacja. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-007201] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Diaspora polska w procesach globalizacji : stan i perspektywy badań : książka zbiorowa / pod red. Grzegorza Babińskiego i Henryka Chałupczaka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badania Polonii. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Bohdan Grell i córka, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005503] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji / pod red. Jarosława Rokickiego i Moniki Banaś. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-053560] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101491] (1).
Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk. Publisher: Wrocław : Wydaw. AE, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-068110] (1).
Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk. Publisher: Wrocław : Wydaw. AE, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-068109] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo AE, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-068108] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 22-23 maja 2000 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Marcin Sutkowski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-068096] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo AE, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-068107] (1).
Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / pod red. Krzysztofa Kaszuby, Stanisława Wydymusa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Publisher: Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Religia i religijność w warunkach globalizacji / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-062363] (1).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Społeczeństwo oparte na wiedzy : wyzwania dla Europy Środkowej i Wschodniej XXI wieku : [praca zbiorowa] / red. nauk.: Władysław Welfe. Publisher: Łódź : "Absolwent", 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-105725] (1).
Problemy rozwoju i zarządzania w gospodarce globalnej / red. nauk. Maciej Bałtowski, Henryk Ponikowski. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
General survey concerning employment instruments in light of the 2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalization : report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22 and 35 of the Constitution) : third item on the agenda: information and reports on the application of Conventions and Recommendations : International Labour Conference, 99th Session, 2010 / International Labour Office. Publisher: Geneva : International Labour Office, 2010. Other title: General survey concerning employment instruments.Availability: Copies available for hold on place: [M-067392] (1).
Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju / pod red. Franciszka Piontka ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Katedra Teorii i Programowania Rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Publisher: Wisła : WNT EcoEdycja, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-082762] (1).
Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-083859] (1).
Co dzieje się ze społeczeństwem? / pod red. Marioli Flis [et al.]. Publisher: Kraków ; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-107734] (1).
Reconfiguration of the global scene and the megaspaces of the XXI century / eds.: Patrycja Artymowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber. Publisher: Warsaw : Ministry of Regional Development, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-093534] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
The future of European regions / ed. Patrycja Jakubowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber ; Ministry of Regional Development. Publisher: Warsaw : Ministry of Regional Development, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-092907] (1).
  Copies available for hold on place: [M-092906] (1).
Social dialogue : recurrent discussion on social dialogue under the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization : sixth item on the agenda : International Labour Conference, 102nd Session, 2013 / International Labour Office. Publisher: Geneva : International Labour Office, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-092973] (1).
Demokracja w dobie globalizacji. T. 2, Aspekty teoretyczne / pod red. Małgorzaty Domagały i Jana Iwanka. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-093514] (1).
Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku : strategie dla Polski / red.: Antoni Kukliński, Jacek Woźniak. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Globalisation, criminal law and criminal justice : theoretical, comparative and transnational perspectives / edited by Valsamis Mitsilegas, Peter Alldridge and Leonidas Cheliotis. Publisher: Oxford, United Kingdom ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
The globalisation of school choice? / edited by Martin Forsey, Scott Davies & Geoffrey Walford. Publisher: Oxford : Symposium Books, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-104218] (1).

Powered by Koha