Your search returned 31 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Współczesne problemy globalne a bezpieczeństwo europejskie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa 24 czerwiec 2000 roku / pod red. Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Lists:
Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-105679] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Wspólnota polityczna w dobie globalizacji : między jednością a różnorodnością / red. Krzysztof Maryl, Michał B. Mojski, Konrad Romaniuk ; przedm. Katarzyna Żukrowska. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Globalizacja a tożsamość / red. nauk. Jerzy Zdanowski ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Askon, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003544] (4).
  Copies available for hold on place: [M-101581] (1).
No space, no choice, no jobs, no logo / Naomi Klein ; przekł. Hanna Pustuła. Publisher: Izabelin : "Świat Literacki", cop. 2004. Other title: No logo.Availability: Copies available for loan: [M-050087] (3).
Problemy polityki bezpieczeństwa wobec procesów globalizacji / pod red. Janusza Świniarskiego i Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Lists:
Korupcja rządów : państwa pokomunistyczne wobec globalizacji / Antoni Z. Kamiński, Bartłomiej Kamiński. Publisher: Warszawa : Wydaw. "TRIO" : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-023165] (3).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Państwo narodowe a globalizacja - dynamika powstawania nowego ładu / Katarzyna Gilarek. Publisher: Łysomice : Europejskie Centrum Edukacyjne, [2003]. Other title: Państwo narodowe (nation state) a globalizacja.Availability: Copies available for loan: [M-068173] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101549] (1).
Lists:
Suwerenność w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Lists:
Imperium Americanum? : międzynarodowe uwarunkowania sprawowania hegemonii / Tadeusz A. Kisielewski. Publisher: Warszawa : Trio, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092050] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Imperium strachu : wojna, terroryzm i demokracja / Benjamin R. Barber ; przeł. Hanna Jankowska. Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydaw. Literackie Muza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
The paradox of American power : why the world's only superpower can't go it alone / Joseph S. Nye Jr. Publisher: Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-075443] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Internationalizing higher education : critical explorations of pedagogy and policy / edited by Peter Ninnes & Meeri Hellstén ; Comparative Education Research Centre - The University of Hong Kong ; Springer. Publisher: Hong Kong : Comparative Education Research Centre - The University of Hong Kong, 2005. Other title: Critical explorations of pedagogy and policy.Availability: Copies available for hold on place: [M-040572] (1).
Panorama systemów politycznych świata / Mariusz Gulczyński ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-104538] (3).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych : aspekty polityczno-gospodarcze / red. nauk. Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak [et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-002809] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja : eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy / Saskia Sassen ; przedm. K. Anthony Appiah ; przekł. Joanna Tegnerowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-095017] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107990] (1).
Zatruta studnia : rzecz o władzy i wolności / Edwin Bendyk. Publisher: Warszawa : Wydaw. W.A.B., 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-050095] (1).
Religia i globalizacja / Peter Beyer ; tł. Tomasz Kunz. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-101234] (1).
Lists:
Wybór : dominacja czy przywództwo / Zbigniew Brzeziński ; przekł. Bartłomiej Pietrzyk. Publisher: Kraków : "Znak", 2004. Other title: Choice.Availability: Copies available for loan: [M-091757] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Globalizacja - nieznośne podobieństwo? : świat i jego instytucje w procesie uniformizacji / red. Barbara Krauz-Mozer i Piotr Borowiec. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-095095] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Globalizacja - pomiędzy polityką a ekonomią : wybrane aspekty / red. nauk. Danuta Karnowska, Maria Ewa Szatlach. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Północ-Południe : krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte / Marcin Wojciech Solarz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. Other title: Krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-092482] (3).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Lists:
Świat, w którym żyjemy / Czesław Mojsiewicz. Publisher: Poznań : Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-091614] (1).
Rosja w Globalnej Polityce / [red. nacz. Fiodor Łukjanow]. Publisher: Warszawa : [s. n.]. Availability: Copies available for hold on place: [CA-661] (1).
The faces of globalisation / ed. by Marek Pietraś. Publisher: Lublin : Mariia Curie-Skłodowska University Press, 2002. Other title: Oblicza procesów globalizacji.Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Agora interesów : G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania / Marek Rewizorski. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099330] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
No logo : bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy / Naomi Klein ; przełożyły Małgorzata Halaba, Hanna Jankowska, Katarzyna Makaruk. Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Przywództwo czy dominacja? / Zbigniew Brzeziński ; tł. Bartłomiej Pietrzyk. Source: Znak Kraków : Spółdzielnia Wydawnicza "Znak", 1946-Other title: Domination or leadership.
Oblicza procesów globalizacji / pod red. Marka Pietrasia. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-105671] (1).
O zrozumiałym europocentryzmie Europejczyków, Amerykanów i niezrozumiałej globalizacji / Adam Nobis. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-

Powered by Koha