Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003621] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087428] (1).
Polska a Europa : procesy demograficzne u progu XXI wieku : proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje : praca zbiorowa. T. 2a / pod red. Lucyny Frąckiewicz ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Publisher: Katowice : Śląsk, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Zofia Szarota. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera Availability: Copies available for loan: [M-006155] (11).
  Copies available for hold on place: [M-109677] (1).
Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. Publisher: Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Lists:
Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-109683] (1).
Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082853] (3).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starzenie się ludności Polski : między demografią a gerontologią społeczną / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Starzenie się i starość : w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa / Zofia Szarota. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-076712] (8).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Kondycja biologiczna ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej polskich kobiet stuletnich = Biological fitness with some special emphasise on physical activity of Polish centenarian women : rozprawa habilitacyjna / Romana Pawlińska-Chmara. Publisher: Opole : Agencja Wydawniczo-Reklamowa K&R, 2009. Other title: Biological fitness with some special emphasise on physical activity of Polish centenarian women.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Aktywizacja, rozwój, integracja : ku niezależnej starości / red. nauk. Zofia Szarota. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-008009] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 613.98:616-053.9] (1).
Starość zależna : opieka i pomoc społeczna : perspektywa gerontologii społecznej / red. nauk. Zofia Szarota. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-064543] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 613.98:616-053.9] (1).
Starzenie się : problemat społeczno-socjalny i praktyka działań / pod red. Marcjanny Nóżki, Marty Smagacz-Poziemskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Problemy i szanse rozwoju osób starszych w społeczeństwie polskim / redakcja naukowa Magdalena Wnuk-Olenicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Współczesne zjawiska demograficzne a problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa / Kazimiera Zdziebło. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Modern demographic phenomenon against heath problems of aging society.Online Access: Click here to access online
Wpływ kształcenia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku na zachowania zdrowotne ludzi starszych = The influence of studying at the Third Age University on elderly people's health behaviour / Dorota Kozieł, Małgorzata Kaczmarczyk, Edyta Naszydłowska, Renata Gałuszka. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Influence of studying at the Third Age University on elderly people's health behaviour.Online Access: Click here to access online
Starość jednostkowa i demograficzna w zadaniach gerontologii i polityki społecznej = Individual and demographic old age in the tasks of gerontology and social politics / Elżbieta Trafiałek, Dorota Kozieł, Małgorzata Kaczmarczyk. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Individual and demographic old age in the tasks of gerontology and social politics.Online Access: Click here to access online
Ludzka starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Współczesne problemy gerontologiczne w kontekście cywilizacyjnych przemian / Janusz Mastalski. Source: Pedagogiczne konteksty społecznego wsparcia rodziny Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2015Online Access: Click here to access online

Powered by Koha