Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo pracy w samorządzie terytorialnym / Zbigniew Góral. Publisher: Warszawa : "Difin", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-072555] (1).
Neutralność polityczna urzędników / Barbara Kudrycka ; Kancelaria Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-067415] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086924] (1).
Zatrudnienie w służbie cywilnej : monografia / Helena Szewczyk. Publisher: Bydgoszcz ; Katowice : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-021556] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne / Agnieszka Rzetecka-Gil. Edition: Stan prawny na 15 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-095675] (1).
Prawo urzędnicze / Jakub Stelina. Edition: [Stan prawny na dzień 18 czerwca 2009 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-107115] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo pracy i prawo urzędnicze / Andrzej Kisielewicz. Publisher: Przemyśl ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2009 (Rzeszów : "Mitel"). Availability: Copies available for loan: [M-086134] (1).
Stosunki pracy w służbie cywilnej / Helena Szewczyk. Edition: Stan prawny na 1 maja 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-107116] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108338] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Stosunki pracy pracowników samorządowych / pod red. Mirosława Steca ; [aut. Paweł Chmielnicki et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Stosunek służbowy / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Tadeusz Kuczyński, Eliza Mazurczak-Jasińska, Jakub Stelina. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-094199] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym / Helena Szewczyk. Edition: Stan prawny na 1 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Prawo urzędnicze / red. nauk. Krzysztof Chochowski ; [aut. Anna Chochowska et al. ; Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu]. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo pracy i prawo urzędnicze / Andrzej Kisielewicz. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Przemyśl ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2013 (Rzeszów : RS Druk Drukarnia Wydawnictwo). Availability: Copies available for loan: [M-092364] (1).
Prawo pracy i prawo urzędnicze / Andrzej Kisielewicz. Edition: Wyd. 4 zm.Publisher: Rzeszów ; Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, cop. 2014 (Rzeszów : RS Druk Drukarnia Wydawnictwo). Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Magdalena Rycak, Artur Rycak, Jakub Stelina ; słowo wstępne Jerzy Stępień. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Zasada jawności naboru w samorządzie terytorialnym / Kinga Czyżycka, Urszula Torbus. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego : zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism / redakcja Bogdan Dolnicki ; Monika Augustyniak, Adrian Faruga, Roman Marchaj, Bogusław Przywora. Edition: Stan prawny na 7 stycznia 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zakres źródeł prawa administracyjnego w określeniu statusu prawnego pracowników samorządowych / Elżbieta Ura. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika na podstawie art. 53 § 5 Kodeksu pracy a otwarty i konkurencyjny nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego / Aleksandra Wiącek-Burmańczuk. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-Other title: Obligation to re-employ an employee on the basis of Article 53 § 5 of the Labour Code compared with open and competitive recruitment to official positions in territorial self-government units.
Status prawny samorządowego konserwarota zabytków / Adrian Porwich. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-Other title: Legal status of a self-government conservator of monuments.

Powered by Koha