Your search returned 83 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Handbuch der Finanzwissenschaft. Bd. 4, Internationale Finanzvergleiche und internationale Doppelbesteuerung, Reparationen, Allgemeine Grundlagen, Geschichte und Technik der wirtschaftlichen Auslandshilfe, Finanzprobleme von Wirtschaftsgemeinschaften und internationalen Organisationen / bearb. von Willi Albers [et al.]. Edition: 2te, völlig neubearb. Aufl. / hrsg. von Wilhelm Gerloff und Fritz Neumark.Publisher: Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1965. Other title: Internationale Finanzvergleiche und internationale Doppelbesteuerung, Reparationen, Allgemeine Grundlagen, Geschichte und Technik der wirtschaftlichen Auslandshilfe, Finanzprobleme von Wirtschaftsgemeinschaften und internationalen Organisationen.Availability: Copies available for hold on place: [MA-004264] (1).
Finanse sfery niematerialnej / Krystyna Piotrowska-Marczak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-011490] (3).
Konstytucja : ustrój, system finansowy państwa : księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl / [kom. red.: Teresa Dębowska-Romanowska, Adam Jankiewicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-043560] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013459] (1).
Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Cezary Kosikowski. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych : księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej / kom. red. Henryk Dzwonkowski [et al.]. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047716] (1).
  Copies available for hold on place: [M-002384] (1).
Public finances and economic transition / by Luca Barbone, Hana Polackova. Publisher: Warsaw : CASE, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-020858] (1).
Fiscal consolidation in Central Europe in preparation for accession in the European Union / by Lucjan T. Orlowski. Publisher: Warsaw : CASE, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-011431] (1).
Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. T. 1, Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty / pod red. Jana Głuchowskiego, Alicji Pomorskiej, Jolanty Szołno-Koguc. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Other title: Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty.Availability: Copies available for loan: [M-007111] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. T. 2, Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej / pod red. Jana Głuchowskiego, Alicji Pomorskiej, Jolanty Szołno-Koguc. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej, 2005. Other title: Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej.Availability: Copies available for loan: [M-007110] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Nowoczesne zarządzanie finansami : planowanie i kontrola / Halina Buk. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Jerzy Osiatyński. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-007130] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Financial crisis in Moldova - causes and consequences / Artur Radziwiłł, Octavian Scerbatchi, Constantin Zaman. Publisher: Warsaw : CASE, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-031695] (1).
Konceptual'nye problemy ocenki pereraspredelitel'noj deâtel'nosti gosudarstva i fiskal'noj nesbalansirovannosti v period transformacii èkonomiki na primere Ukrainy / Malgožata Markevič. Publisher: Varšava : CASE, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-031705] (1).
Sektor finansów publicznych w Polsce / Cezary Kosikowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "ABC" : Wolters Kluwer Polska, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047048] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Polityka regionalna UE i rola sektora finansowego w realizacji tej polityki w Polsce w latach 2004-2006 / Krzysztof Wąsowski. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
System prawnofinansowy powiatów a decentralizacja finansów publicznych / Anna Ostrowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Edition: [Stan prawny obowiązujący w dniu 1 marca 2006 r.].Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-025761] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Czy Keynes się pomylił? : skutki redukcji deficytu w Europie Środkowej / Andrzej Rzońca. Publisher: Warszawa : Fundacja Kronenberga : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. Other title: Skutki redukcji deficytu w Europie Środkowej.Availability: Copies available for hold on place: [M-101894] (1).
Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego / red. nauk. Leszek Patrzałek. Publisher: Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Polityka finansowa w okresie transformacji : doświadczenia lat dziewięćdziesiątych : praca zbiorowa / pod kier. nauk. Andrzeja Wernika ; [zespół aut.: Izabela Bolkowiak et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Finansów przy Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-068114] (1).
Prawo finansowe : testy / red. nauk. Patryk Łukasiak ; aut. pytań: Anna Grochowska [et al.]. Edition: Stan prawny na 30 września 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048187] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Planowanie i finansowanie zamówień publicznych / Ryszard Szostak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / Ludmiła Lipiec-Warzecha. Edition: Stan prawny na 1 września 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red.: Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-104632] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym / Paweł Wajda. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Wdrażanie budżetu zadaniowego / redakcja Marta Postuła, Piotr Perczyński ; Ministerstwo Finansów. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Efektywna administracja skarbowa / red. nauk.: Zyta Gilowska, Hubert Izdebski, Konrad Raczkowski. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Finansów : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Nowoczesna administracja skarbowa / red. nauk.: Zyta Gilowska, Ryszard Tadeusiewicz, Jerzy Tchórzewski. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Finansów : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Przyjazna administracja skarbowa / red. nauk.: Zyta Gilowska, Piotr Pogonowski, Iwona Sobczyk. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Finansów : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Nowa ustawa o finansach publicznych : komentarz / Cezary Kosikowski. Edition: Stan prawny na 12 marca 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-079179] (1).
Prawo finansowe : część konstytucyjna wraz z częścią ogólną / Teresa Dębowska-Romanowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064242] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).

Powered by Koha