Your search returned 41 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kieszonkowy atlas farmakologii / Heinz Lüllmann [et al.] ; 149 kolor. rycin Jürgena Wirtha ; tł. z jęz. ang. Witold S. Gumułka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1995. Other title: Pocket atlas od pharmacology.Availability: Copies available for hold on place: [M-017017] (1).
Farmakologia / J. Supniewski. Edition: Wyd. 3 uzup. i przer. z uwzględnieniem najnowszych leków.Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1950. Availability: Copies available for hold on place: [M-018572] (1).
Kliniczne dane o lekach / pod red. Lesława M. Wichlińskiego, Romana Kanarkowskiego ; aut. Felicja Goc-Pietras [et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-018686] (1).
  Checked out (1).
Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera / Ernst Mutschler [et al. ; tł.: Barbara Malinowska et al.]. Edition: Wyd. 1 pol. / red. nauk. Włodzimierz Buczko.Publisher: Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2008. Other title: Mutschler Arzneimittelwirkungen kompakt.Availability: Copies available for loan: [M-115441] (1).
Kompendium farmakologii / pod red. Waldemara Jańca ; aut.: Urszula Cegieła [et al.]. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-048532] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087495] (1).
Farmakologia : podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznych / red. nauk. Grażyna Rajtar-Cynke ; [aut. Stanisław Czuczwar et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Lublin : Czelej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-095738] (10).
Farmakologia po prostu / pod red. Ryszarda Korbuta ; aut. Beata Bujak-Giżycka [et al.]. Edition: Wyd. 2 uaktualnione.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-102686] (10).
  Copies available for reference: [CZ 615] (1).
Farmakologia w zarysie / Michael J. Neal ; red. nauk. tł. Waldemar Janiec ; [z oryg. ang. tł.: Urszula Cegieła et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-060853] (11).
  Copies available for reference: [CZ 615] (1).
Kosmetologia i farmakologia skóry / Marie-Claude Martini ; red. nauk. wyd. pol. Waldemar Placek ; tł. z jęz. fr. Maria Bobrowska, Krystyna Romańska-Gocka. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. Other title: Introduction à la dermopharmacie et à la cosmétologie.Availability: Copies available for loan: [M-060455] (2).
  Checked out (4).
Farmakologia : tajemnice / pod red. Ryszarda Korbuta ; aut. Beata Bujak-Giżycka [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 615] (1).
  Checked out (1).
Farmakologia : podstawy farmakoterapii : podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. 1 / pod red. Wojciecha Kostowskiego i Zbigniewa S. Hermana ; aut. tomu 1 Lucyna Antkiewicz-Michaluk [et al.]. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup., (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for loan: [M-082496] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615] (1).
Farmakologia : podstawy farmakoterapii : podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. 2 / pod red. Wojciecha Kostowskiego i Zbigniewa S. Hermana ; aut. tomu 2 Helena Baran-Furga [et al.]. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup., (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 615] (1).
  Checked out (1).
Farmakologia / Rafał Olszanecki, Paweł Wołkow, Jacek Jawień ; red. nauk. Ryszard Korbut. Edition: Wyd. 1 - 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-111708] (1).
Farmakologia : podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznych / red. nauk. Grażyna Rajtar-Cynke ; [aut. Stanisław Czuczwar et al.]. Edition: Wyd. 2, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-100081] (1).
Kosmetologia i farmakologia skóry / Marie-Claude Martini ; redakcja naukowa wydania polskiego Waldemar Placek ; tłumaczenie z języka francuskiego Maria Bobrowska, Krystyna Romańska-Gocka. Edition: Wyd. 1, dodr. 6.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. Other title: Introduction à la dermopharmacie et à la cosmétologie.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-099239] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.5] (1).
  Checked out (2).
Farmakologia / red. nauk. Grażyna Rajtar-Cynke ; [autorzy Bogusław Czerny i 27 pozostałych]. Edition: Wyd. 3 zm. i uzup., 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099971] (4).
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych / redakcja naukowa Iwona Dominiak, Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Dorota Kilańska ; [autorzy: Izabela Banaś, Maria Budnik-Szymoniuk, Iwona Dominiak, Paweł Lewek, Bogumiła Sutkowska, Iwona Szymańska, Elżbieta Zdżalik]. Publisher: Sopot : Edumetriq Akademia Ochrony Zdrowia, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-105873] (3).
Farmakologia : podstawy farmakoterapii : podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy / pod red. Wojciecha Kostowskiego ; aut. Lucyna Antkiewicz-Michaluk [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-102447] (2).
Farmakologia / Ryszard Gryglewski [et al.] ; Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Akademia Medyczna, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-102482] (2).
Farmakologia : podstawy farmakoterapii i farmakologii klinicznej : podręcznik dla studentów medycyny / pod red. Wojciecha Kostowskiego i Piotra Kubikowskiego ; aut. Ryszard Brus [et al. ]. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 1996. Availability: Copies available for loan: [M-102516] (3).
Farmakologia / Leonard S. Jacob, tł. Marek Bolanowski [et al.]. Edition: Wyd 1 pol. / pod red. Mariana Wilimowskiego.Publisher: Wrocław : Urban & Partner, 1994. Other title: Pharmacology.Availability: Copies available for loan: [M-103425] (2).
  Copies available for hold on place: [M-103424] (1).
Farmakologia : podstawy farmakoterapii i farmakologii klinicznej : podręcznik dla studentów medycyny / pod red. Wojciecha Kostowskiego i Piotra Kubikowskiego ; aut. Ryszard Brus [et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-102971] (2).
Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji / pod red. Adolfa Fiebiga ; aut. Izabela Barteczko [et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-102991] (1).
  Copies available for hold on place: [M-102990] (1).
Farmakologia ogólna i kliniczna. T. 2 / red. Bertram G. Katzung ; współred.: Susan B. Masters, Anthony J. Trevor ; red. nauk. wyd. pol. Włodzimierz Buczko ; [tł.: Urszula Baranowska et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2012. Other title: Basic & clinical pharmacology.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-115898] (8).
  Copies available for reference: [CZ 615] (1).
  Checked out (5).
Farmakologia ogólna i kliniczna. T. 1 / red. Bertram G. Katzung ; współred. Susan B. Masters, Anthony J. Trevor ; red. nauk. wyd. pol. Włodzimierz Buczko ; [tł.: Urszula Baranowska et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2012. Other title: Basic & clinical pharmacology.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-115896] (4).
  Copies available for reference: [CZ 615] (1).
  Checked out (9).
Human pharmacology : molecular-to-clinical / Lemuel B. Wingard, Theodore M. Brody, Joseph Larner, Arnold Schwartz. Edition: 2nd print.Publisher: St. Louis [etc.] : Mosby-Year-Book, cop. 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-104659] (1).
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : dla lekarzy, farmaceutów i studentów / Andrzej Danysz. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Volumed, cop. 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-104673] (1).
Podstawy farmakologii i farmakoterapii wieku rozwojowego / pod red. Krystyny Bożkowej i Jadwigi Prokopczyk ; [aut. Józef Bożek et al.]. Edition: Wyd. 4 popr. i unowocześ.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-104908] (1).
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych / redakcja naukowa Iwona Dominiak, Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Dorota Kilańska ; autorzy: Izabela Banaś, Robert Błaszczak, Maria Budnik-Szymoniuk, Iwona Dominiak, Paweł Lewek, Bogumiła Sutkowska, Ewa Szymańska, Iwona Szymańska, Anna Wojtczak, Elżbieta Zdżalik. Edition: Wydanie III rozszerzone.Publisher: Sopot : Edumetriq Akademia Ochrony Zdrowia, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-105863] (2).
  Copies available for reference: [CZ 615] (1).
  Checked out (1).
Farmakologia kliniczna: znaczenie w praktyce medycznej / pod redakcją Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko. Edition: Dodr.Publisher: Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-105998] (9).
  Copies available for reference: [CZ 615] (1).

Powered by Koha